Til forsiden
Udskriv siden


Busck, Arnold Andreas Bull Ahrensen

(29.11.1871 - 2.2.1953) var fra Roskilde, søn af kancelliråd, forstander for Duebrødre Kloster, cand. jur. Theodor Busck og Fanny Elisabeth Ahrensen. En både lærd og velhavende familie. Dolleris nævner morfaren, professor, dr. med. Ahrensen, stifter af »Ugeskrift for læger«, farfaren var godsejer, og en grandonkel, den kendte præst Gunni Busck, god ven af Grundtvig. – Arnold Busck kom efter præliminæreksamen i 1888 i lære hos Schønemann i Nyborg og blev medhjælper i Det Reitzelske Forlag. 25 år gammel etablerede han boghandel i kompagniskab med J.L. Wisbech. – Busck var en tid volontør hos Gerold & Co. i Wien og hos Cnobloch i Leipzig og rejste et halvt års tid for at studere boghandlerforhold i Tyskland. – Ved 50-års jubilæet i 1946 skrev branchebladet bl.a., at for Arnold Busck var forretningen »mere end levebrød og beskæftigelse – den har været det sted, hvor liv og mennesker samlede sig omkring ham, og hvor det gjaldt om at yde det bedste, man formåede«. Han forstod at tiltrække dygtige medarbejdere, og: »han kan tåle andres mening i sit eget hus. Han har ikke noget imod, at en betroet medarbejder arbejder på en anden måde, end han selv ville have gjort« – R. 22.3.1939. – Gift 1. gang 17.7.1902 i Viborg Domkirke med Johanne Kirstine Camilla Gliemann (28.11.1875 - 29.4.1918) datter af apoteker i Viborg, Theobald Vilhelm Gliemann og Clara Mathilde Olsen. Gift 2. gang 10.7.1924 med Eva Jørgensen (29.6.1887 - 23.6.1952) datter af grosserer Heinrich Jørgensen og Anna Dorthea Frederiksen. (Dolleris III + VM + Dansk Boght. 2.11.1946 +Bogmarkedet 44 og 45/1996 + Boghandleren 5.3.1953).


Forretninger