Til forsiden
Udskriv siden


Brummer, Johann Christian Friederich

(9.2.1768 - 21.4.1836) født i Cannewurf i Thüringen. 1788 kom han til Danmark efter «den tyske Boghandler», universitetsboghandler Chr. G. Profts opfordring. Han arbejdede i dennes boghandel i 9 Aar, og efter Profts død (1793) etablerede han i 1797 en selvstændig boghandel, der efterhånden blev af virkelig betydning. Han udgav flere af Baggesens og nogle af Oehlenschlägers første Skrifter. Sidstnævnte klagede dog (muligvis) noget over ham: «Desværre havde jeg ikke forstaaet mig paa Boghandelen, og derfor led jeg et ubodeligt Tab.« Han omtales ellers som personligt høflig og meget driftig. Litterært skal han have været virksom under den såkaldte Jødefejde (1813). Ud over sine egne forlagsudgivelser skaffede han et stort sortiment af ny udenlandsk litteratur; så aktuelt velassorteret var han, at det i visse kredse blev skik at søge hans boglade paa Østergade i Efterslægtselskabets Gaard for at læse den nyeste post. 1798 blev han Universitetsboghandler, men først 1811 søgte og fik han dansk Indfødsret. – Gift 1798 med Charlotte Amalie Proft (6.1.1774 - 6.6.1839) datter af hans gamle chef, universitetsboghandler Chr. G. Proft (1761-1809) og Jacobine Mariane Høvinghof (1774-1815). (Dolleris I + Dansk Biografisk Leksikon + C. Nyrop: Dansk Boghandels Historie II).


Forretninger