Til forsiden
Udskriv siden


Harck, Einar Børge

(11.6.1882 - 12.7.1961) var født i Varde, søn af sagfører, bankdirektør Anders Hansen Harck, R., og Karen Adamine Ottilie Bloch. 1898-1904 lærling og medhjælper hos Aug. Bang, Vesterbrogade, København V. Sin værnepligt forlængede han med et år som sekondløjtnant ved 10. Regiment i Aalborg. Derefter til udlandet som medhjælper hos Juany & Hensel, Wiesbaden, K.F. Koehler, Leipzig, David Nutt, London, Brockhaus & Pehrsson og Librairie Nilsson, begge Paris. 1913 kom han til G.E.C. Gad i København, fortsatte i Vor Frue Boglade hos Kaj Frimodt og etablerede derefter egen forretning – på et vanskeligt tidspunkt. 1. verdenskrig brød ud, og Harck blev indkaldt til sikringsstyrken. Alligevel gik det hurtigt fremad med boghandelen. Han knyttede kontakt til Købmandsskolen overfor og etablerede et forlag, der udgav handelsskolebøger. – Næstformand i Københavns Boghandlerforening. Rejste meget: Sverige, Tyskland, Østrig, Frankrig, Schweiz, Italien, England og Belgien. – Gift i Varde 19.3.1916 med Inge Jutta Marie Heegaard Jensen (f. 8.4.1880 i Vordingborg) datter af manufakturhandler Ludvig Sophus Jensen og Jutta Henriette Høyer Heegaard, enke efter cand.pharm. Peter Johannes Theodor Holst (1871-1911). Fru Harck videreførte forretningen efter sin mands død. – Einar Harck blev 79 år, men lige til det sidste tog han aktivt del i sit firmas ledelse. (VM + DBKs Matr. 1956 + Bogmarkedet s. 615/1961).


Forretninger