Til forsiden
Udskriv siden


Bluhme , Peter Eduard

(4.4.1858 - 20.12.1933) stammede fra Grenå, Sjørupgaard, søn af proprietær Wilhelm Bluhme og Gynthe Dorthea Petrea Knudsen. Efter udvidet præliminæreksamen udlært hos H.J. Tørsleff, Slagelse og medhjælper hos Niels Christensen, Viborg, H. Hagerup og P.G. Philipsen, begge København. Militærtjeneste ved Intendanturen med afgang som korporal 1880. – Medindbyder til stiftelsen af Boghandler-Medhjælper-Foreningen og Sortimentsboghandlerforeningen i Kjøbenhavn 15.3.1893, hvor han var bestyrelsesmedlem og 1898-1910 formand. Bestyrelsesmedlem i Boghandlerklubben fra 1897 og i nogle år også kasserer. Beklædte flere andre tillidsposter inden for faget og repræsenterede Sortimentsboghandlerforeningen ved det skandinaviske boghandlermøde i Christiania (Oslo) 1901. Fra 13. maj 1910 æresmedlem i Kjøbenhavns Boghandlerforening. – Han var ugift, rejste meget og omtaltes meget i aviser og blade. Billedhugger F.V. Møller har modelleret en buste af ham, udstillet på Charlottenborg 1900. (Dolleris IV + Dansk Boght. 21.9.1916 + 23.12.1933).


Forretninger

Foreninger