Til forsiden
Udskriv siden


Tørsleff, Aage August

(16.8.1866-4.2.1899) blev bare 33 år! – søn af proprietær Andreas Chr. Tørsleff, Hammelevgaard ved Grenaa og Theodora Severine Brandt. Blev efter 4. klasses hovedeksamen udlært hos sin forgænger, boghandler i Århus F. Rybner Petersen 1884-88 og var medhjælper hos Thaning & Appel og Engelsen & Schrøder, begge København, indtil han 15.4.1894 i forening med N.C.E. Nielsen overtog Rybner Petersens boghandel. – Gift 1897 med Lorentze Rebekka Christiane Bense (f.5.4.1867) datter af guldsmedemester Bense, København, der videreførte forretningen i 5 år som passiv partner for sin mands kompagnon N.C.E. Nielsen. (Dolleris II).


Forretninger