Til forsiden
Udskriv siden


Ross, Niels Chr.

(f.22.1.1931) søn af Jenny og Jørgen Ross. Blev udlært inden for manufaktur, hos M. Ribe-Christensen, Hobro, Alt i Dame- og Herretøj, hvor han fortsatte et år som medhjælper. Supplerede uddannelsen ved kurser og indkøbsrejser i udlandet, Paris, Milano, Stockholm og Amsterdam. Aftjente militærtjeneste ved Livgarden til maj 1952, og fortsatte på sergentskolen på Kronborg og reserveofficersskolen på Gurrehus. Fra maj 1954 premierløjtnant af reserven og de næste seks år indkommanderet tre uger om året til øvelser. – 15.6.1954 blev han ansat i Magasin i Århus og var her med til at starte bogafdelingen i 1971 med div. faglige ledere. Fra august 1980 blev han selv anerkendt som boghandler af Den danske Forlæggerforening. – Beklædt en række tillidshverv (uden for branchen). Blandt fritidsinteresserne nævner han Golf og Bridge. Dertil kommer den årlige 1-uge lange cykeltur, en tradition han påbegyndte i 1980. »Kender snart hver en lille krog af Danmark og Nordtyskland.« Men også en voksende familie- og vennekreds foruden læsning (historie og biografier) og sammenkomster i Reserveofficersforeningen. (Egne oplysninger, 2004).


Forretninger