Til forsiden
Udskriv siden


Bielefeldt, Paul Suell

(8.8.1897 - 9.5.1955) søn af boghandler Frans Suell Bielefeldt. Efter realeksamen udlært hos Carl Rolsted, Vesterbrogade 1913-17, medhjælper i farens forretning, soldat, og medhjælper hos E. Brummerstedt, Aarhus. 1920 prokurist hos sin far, hvor han 1928 optoges som associé. – Gift 9.9.1922 med Esther Ellen Margrethe Nielsen (f. 16.12.1897 på Cathrinebjerg ved Tåstrup) datter af købmand og godsejer Axel Nielsen og Luduiska Brøker. Hun videreførte forretningen efter sin mands død. (Dolleris IV + VM).


Forretninger