Til forsiden
Udskriv siden


Knudsen, Søren Friis Smith

(f.7.5.1854) født på gården Sophienlund, Hjerm sogn ved Holstebro, søn af proprietær Søncke Andreas Knudsen og Anna Cathrine Smith. Nedstammede på fædrenes side fra en gammel sømandsslægt på Vesterhavsøerne. Hans farfar, løjtnant Knudsen, gjorde sig bemærket i krigen mod englænderne i begyndelsen af 1800-tallet. Selv tog han eksamen fra Hærens Elevskole 1872, fra Rytteriets Korporal- og Sergentskole 1873 og fra Officersskolens yngste klasse 1874, militærtjeneste i alt 1869-76. – Fik lærebrev fra Det danske Hedeselskab 1878, arbejdede ved Hedeselskabet med plantning og opmåling i to år, blev derefter forpagter af en landejendom i Struer, hvor han boede fra 1879. 1879-83 var han tillige bogholder ved "Limfjordens Østersfiskeri", hvorefter han etablerede boghandel. Ved siden af boghandelen var han landmand og fuldmægtig som speditør i Dampskibsexpeditionen samt 1886-89 desuden kommunekasserer. – Gift 24.5.1879 med Metha Nielsine Weilstrup (f. 2.6.1854) datter af gæstgiver og landbruger Niels Weilstrup og Mette Madsen. – Sønnen Oluf Smith Knudsen (7.6.1883 - 20.7.1943) videreførte forretningen. (Dolleris III).


Forretninger