Til forsiden
Udskriv siden


Soetmann, Hans Bech

(7.9.1817-25.6.1891) var fra Århus, søn af premierløjtnant ved Jydske Regiment, Jørgen Ibsen Soetmann og Ane Kirstine Leth. – Efter studentereksamen og filosofikum 1838 og 1839 sanglærer ved offentlige skoler i København og kantor ved Garnisons Kirke, et embede han vendte tilbage til efter 17 år som boghandler i Skive, hvor han etablerede sig i 1855 ved overtagelse af P.J.T. Kragelunds boghandel. – 1875 blev han klokker ved Garnisons kirke i København og var det til sin død. – Gift 6.10.1865 med Marie Michaeline Jensen (1.3.f.1838-22.8.1872) født i Svendborg, datter af skibsfører Jens Jensen og Ane Marie Giedebo. – En søn, Hilmar Soetmann (f.6.2.1871), blev uddannet boghandler og etablerede sig 1912 på Gl. Kongevej 132, Frederiksberg, Hilmar Soetmann. Redigerede første nr. af boghandlermedhjælpernes blad »Bogormen« (Dolleris I).


Forretninger