Til forsiden
Udskriv siden


Schouboe, Svend E.

(25.6.1882 - 12.6.1925) søn af boghandler i Ringsted, Niels Theodor Schouboe og Vilhelmine Frederikke Jensen. Udlært hos C.H. Bielefeldt, København og medhjælper hos J.J. Ebbesen, Frederikssund. Gik over i papirbranchen, til Møller & Landschultz. – Hans religiøse interesse bragte ham i forbindelse med det kirkelige arbejde i Indre Mission. Han var medlem af menighedsrådet i Lutherkirken, i bestyrelsen for ‘Vigilia’ og aktiv i Kirkesagen, så det var naturligt at bede ham overtage bestyrelsen af Bethesdas Boghandel efter Axel Larsen. – Schouboe døde tidligt af en nyresygdom. (VM + Dansk Boghandlertidende 18.6.1925).


Forretninger