Til forsiden
Udskriv siden


Müller, Axel Heinrich

(27.6.1860 - 5.4.1924) søn af malermester Ernst Heinrich Müller og Anna Magdalene Beitin. Efter skolegang på Det kgl. Vajsenhus blev han udlært og medhjælper hos Vajsenhusets boghandler Th. Lind, København. – Medlem af Sortimentsboghandlerforeningens bestyrelse og af bestyrelsesrådet for KFUM, København samt kasserer for Midnatsmissionen og Søndagsskoleudvalget i København. – Fratrådte af helbredshensyn Bethesdas Boghandel og assisterede i forskellige boglader. Var 1918-19 ansat hos C. Buchholtz, Thisted og senere hos Knud Henriksen i Lyngby. I sine sidste år knyttet til Centraladministrationen for Ensomme Gamles Værn og leder af andagterne på Vinterstuen på Nyelandsvej. – Gift 19.9.1896 med Elna Marquard (f. 7.5.1867) datter af stationsforstander i Fredensborg, Gustav Marquard og Oline Balthazar Christensen. (Chr. Ottesen: Det kgl. Vajsenhus gennem to Hundrede Aar, 1927 + Dolleris II).


Forretninger