Til forsiden
Udskriv siden


Christiansen, Christian

(4.5.1848 - 28.10.1889) var født på Kastrupgaard, Amager, søn af løjtnant, toldkontrollør Christian Christiansen og Anne Barbara Jensen og således svoger til Frederik Bertelsen. Var landvæsenselev fra sit 17. år, dels på Lolland, dels hos forpagter Schou på Krogerupi Nordsjælland. Begyndte 1870 på Landbohøjskolen, men måtte af helbredshensyn forlade landbruget og blev boghandlermedhjælper hos Frederik Bertelsen. – De sidste år af sit liv var han leder af Indre Missions Forlag. (Nekrolog i Nord. Bogh.T. 18/1.11.1990 + biografi i »Fra Bethesda« 46/17.11.1889 + Dolleris).


Forretninger