Til forsiden
Udskriv siden


Jørgensen, Ella Sofie

(3.1.1914-16.9.2002) født i Vrøgum, Vestjylland, datter af Marie og Rasmus Jørgensen. – Efter præliminæreksamen på Vestjysk Gymnasium i Tarm udlært hos Hartvig Nielsen i Esbjerg, hvor hun fortsatte som medhjælper; senere i ca. 10 år medhjælper hos Victor Hansen i Bruunsgade i Århus. Læretiden suppleret med Boghandlerfagskolen i København, hvor hun også stiftede et livslangt venskab med boghandler Anna Marie Møller, Skanderborg. – En tidligere medarbejder, Lise Pedersen, fortæller om Ella Jørgensen: »Ella Jørgensen formåede at gøre Alderslyst Boghandel til en institution i Silkeborg, det kan bevidnes af alle vi, der har haft den glæde at være i lære hos hende og stadig omgås hende, men også af hendes store, trofaste kundekreds. Hvis en bog ikke kunne skaffes andre steder i byen, lød det altid: ‘Bogen kan skaffes hos Ella´. Og det kunne den. – De to medhjælpere, hun havde længst, var Lise Pedersen og Gerda Jensen, i hhv. 20 og 25 år. – Foruden boghandelen og sin store interesse for litteratur var Ella Jørgensen aktiv i Hjemmeværnet. Hun rejste meget i både ind- og udland, men nød også livet ved sit sommerhus i Klegod i Vestjylland«. (Oplysninger fra Karen Veith, Ella Jørgensens første elev i 1959, men delvis dikteret af Ella Jørgensen selv den 16.7.2002. Hun havde da siden marts opholdt sig på genoptræningshjemmet Skrænten ved Silkeborg, men fulgte levende med i branchen til det sidste.)


Forretninger