Til forsiden
Udskriv siden


Benzen, Fritz Theodor

(f. 28.2.1864) var søn af urtekræmmer på Christianshavn Rasmus Peter Fritz Benzen og Andrea Frederikke Søtoft. Udlært hos P. Hauberg & Co., København K og medhjælper samme sted hos de senere ejere Peter Poulsen og Johan Møller indtil 1.6.1891. – Gift 4.6.1896 med Kirsten Maria Ottosen (f. 13.2.1871 i Skelund ved Hadsund) datter af sognepræst til Drejø, Peder Ottosen og Anna Marie Benzen. Søster til boghandler Peder Ottosen, Hurup. (Dolleris III + IV).


Forretninger