Til forsiden
Udskriv siden


Bayer, Johan Albert

(3.6.1864-2.5.1925) søn af sparekassedir.ektør kancelliråd i Rudkøbing Otto Emil Bayer og Augusta Vilhelmine Rasmussen. Efter Sorø Akademi kom han i lære hos E.S. Jessen i Fredericia, blev medhjælper hos Carl Larsen, København, Jacob Zeuner, Århus og Holger Krarup, Århus, hvis (sidstnævnte) forretning han overtog. – Startede månedsskriftet Jylland, der med Franz von Jessen som redaktør udkom 1891-92. 1895 etablerede han et forlagsaktieselskab med især jyske boghandlere som aktionærer og sig selv som forretningsfører, Jydsk Forlagsforretning. 1901 blev det overtaget af Jacob Hegel, Gyldendal, men havde særskilt kontor og lager i Århus. Ophævedes 1904, da Gyldendalske Boghandel og Nordisk Forlag fusionerede. – Etablerede derefter Albert Bayers Forlag, Jydsk Forlags-Forretning. – Skrev selv Aarhus Theater, dets tilblivelse og dets arbejde om teaterets første 25 år. – Gift med Jørgine Anette Marie Thomsen, der blev anerkendt som medlem af forlæggerforeningen og efter sin mands død drev forlaget videre med Thorvald Steinmetz som forretningsfører. (Dolleris III + VM + Dansk Bogh.t. 7.5.1925 + Dansk Biografisk Leksikon)

En af boghandler Bayers forfædre, sagfører Johan Bayer, Augsburg, blev adlet. Han udgav i 1603 et himmelkort, Uranometria, der var i brug i 200 år. – En oldefar, Johan Christoph Bayer (1738-1812) var blomstermaler i Lübeck, men blev kaldt til Danmark af sin landsmand, botanikprofessor Oeder, for at male billedtavler til det berømte Flora Danica, både bøgerne og spisestellet. – Boghandler Bayers morfar, Rasmussen, var byskriver i Rudkøbing og opfinder af over 100 ting, bl.a. et Revolver-Gevær; Chr.VIII belønnede ham med et Ridderkors og "et Skjæppemaal fyldt med blanke Specier".


Forretninger