Til forsiden
Udskriv siden


Jensen, Paul Chr.

(20.11.1830 - 23.8.1884) søn af bud i finanshovedkassen Johan Erik Jensen og Hermandine Frølich. Stod til søs, foretog to rejser med koffardiskib, men gik så i land og blev lærling og medhjælper hos H.J. Bing & Søn 1847-58. – Gift 24.6.1864 med Hulda Nathalie Hagelberg (f. 29.8.1843) datter af grosserer Henrik Peter Hagelberg og Julie Lindberg. (Dolleris II).


Forretninger