Til forsiden
Udskriv siden


Willerup, Otto Rud

(22.2.1853-30.3.1931) søn af boghandler i Vordingborg Jørgen Ove Willerup (1819-1903) og Sofie Frederikke Rud (1818-1892), på morens side fætter til boghandler Erik Pontoppidan, Frederiksberg. Han blev udlært dels hos sin far 1867-70, dels hos H.J. Tørsleff, Slagelse 1870-71 og var medhjælper først et år hos faren, derefter hos F. Rybner Petersen, Århus, igen hos sin far og hos S. Friedlænder, København 1876-79 og hjemme igen de sidste fire år inden han overtog forretningen i Vordingborg (1.1.1885) og hans far gik på pension. Med boghandelen overtog han også trykkeriet og udgivelsen af Vordingborg Avis, der blev redigeret af cand. phil. Jørgensen, men 1.1.1897 solgte Willerup forlagsretten til avisen til daværende redaktør O. Bang i Næstved. Fortsatte derefter som boghandler lige til han blev 73 og hans søn overtog. – Gift 2.5.1888 med Wilhelmine Frederikke Jürgensen (22.9.1865 - 24.10.1935) født i Vordingborg, datter af partikulier Alfred Jürgensen og Sofie Hansen. (Dolleris III).


Forretninger