Til forsiden
Udskriv siden


Olsen, Peter Christian

(f.7.12.1830) var søn af regimentsskriver og overvagtmester ved 4. Dragonregiment, Peter Olsen, Næstved, der var med Uhlaneskadronen i Frankrig 1814 og senere deltog i krigen 1848-50, men trods krigene nåede den høje alder af 86 år, dog intet mod hans kone, Bodil Kirstine Petersen, der blev 95 år. – Sønnen Peter Chr. Olsen kom i handelslære i Slagelse og Køge og var volontør hos boghandler Meyer i Stubbekøbing 1853-55. 1861-66 assisterede han ved forretninger på Vordingborg Toldkontor, de sidste to år som fuldmægtig, men den stilling opgav han, da han – efter gentagne gange at have søgt derom – blev antaget som samhandelsberettiget boghandler. – Inden etableringen nåede han at være med krigen i 1864. – Foruden boghandler var han forligskommissær, premierløjtnant og overbefalingsmand for Vordingborg Politikorps. Han udnævntes 26.5.1892 til kancelliråd. – Gift 1856 med Anna Margrethe Petersen (f. 22.4.1833) datter af brænderibestyrer i Stubbekøbing Peter Erichsen og Anna Margrethe Rasmusdatter. (Dolleris + Weile og Koefoed Olsen).


Forretninger