Til forsiden
Udskriv siden


Støttrup, Jacques Schibbye

(17.2.1878-9.10.1959) søn af kreditforeningsassistent Hans Martin Støttrup og Anna Cathrine Høeberg*). Efter 4. klasses hovedeksamen ved Latinskolen i Viborg kom han i boghandlerlærer og åbnede som 29-årig forretning i ny ombygget hjørneejendom tilhørende jernvarefabrikant Julius Th. Brems (der sammen med sine to sønner Aage og Jacob byggede Danmarks første automobil i sommeren 1900). – Støttrup var meget musikalsk, spillede klaver og åbnede afdeling med salg af pianoer og flygler. Han etablerede papirforretning i Viborg, Gravene 1, senere Matthiasgade, og blev boghandler under Aug. F. Tams. – Etablerede 1917 boghandel i Hornbæk, som han to år efter overdrog til frk. Hansine Mogensen, hans kones søster, for selv at vende tilbage til sin papirhandel i Viborg. – Gift 21.11.1909 med Petrine Marie Mogensen (f. 25.11.1881 i Skjærbæk, Taulov sogn) datter af bådebygger og snedker Lars Mogensen (1844-1929) og Dorothea Madsen (1846 -1920) fra Børup Sande.  – Efter at have afhændet forretningen gik han over i forsikringsbranchen, men blev i byen, var medlem af Frimurerlogen og i en årrække kasserer i Musikforeningen. – Han var gift, men levede sine sidste år som enkemand på De gamles Hjem, hvor han ofte underholdt ved klaveret, somme tider 4-hændigt når den musikglade borgmester Th. Wellejus kom på besøg. (Arne Lilholt: Kan De huske 5, udgivet af Viborg Lions Club 1984)

 

*) Boghandler Poul Hjortkjær, Svendborg, undrede sig over, hvorfra navnet Schibbye stammede. Når ingen af forældrene hed det. Andre har undret sig over det franskklingende fornavn. Poul Hjortkjær fortæller, at der også er Schibbye’er i hans familie, og han har i et slægtsregister fundet frem til en vis Jacque Johan Peter Schibbye (1843-89), militærmand, død i Ramlösa i Sverige, men måske søn af Janus Hansenius Schibbye fra Aalborg (f. 1808) og Amalie Bris (1818-98). Og at den senere boghandler måske har været født uden for ægteskab (moren ukendt) og er blevet adopteret af kreditforeningsassistenten og hans kone i Viborg.


Forretninger