Til forsiden
Udskriv siden


Becker, Sophus

(7.3.1878-15.9.1931) kom fra Aller i Nordslesvig, søn af sognepræst Ernst Becker (11.5.1834-20.3.1926) og Anna Christiane Jacobine Peters (23.8.1845 - 9.12.1911). Udlært hos Edelmann i Horsens 1898, medhjælper hos C. Haugaard, Viborg, H. Kjerrumgaard, Hjørring, American Tract Society, New York 1901-08 og A. Jacobsen, Viborg, hvis forretning han overtog. – Han beklædte en række lokale tillidshverv, bl.a. ved fængselsvæsenet og Sønderjysk Forening. – Døde kun 53 år gammel efter en blodprop. – Gift 12.4.1910 med Astrid Elisa Jensen (18.7.1886- 1960) født på Høgstedgaard, Vrejlev sogn, datter af proprietær Marinus Jensen (22.7.1847 - 12.11.1916) og Andrea Petersen (21.12.1854-7.3.1926). Hun fortsatte boghandelen efter sin mands død. – Datteren Karen Astrid Becker (f.10.2.1911) udlært i Aalborg og København, blev medhjælper i sin mors forretning indtil 1946, hvor hun giftede sig og flyttede til Vejle; hun blev afløst af lillesøsteren Kirsten Becker (f.10.12. 1915), der blev boghandleruddannet i Horsens og København og som arbejdede i morens forretning fra 1.12.1943. (Dolleris IV + VM).


Forretninger