Til forsiden
Udskriv siden


Rye, Carl Edvard Emil

(25.3.1820 - 15.4.1890) født på “Christiansdal” (Dalum Kloster) ved Odense, søn af forpagter Ole Rye og Marie Frederiche Bendz, moren datter af borgmester Martin Bendz, Odense og søster til guldaldermaleren Wilhelm Bendz. – Udlært farmaceut hos C.H. Knudsen i Slagelse og huslærer i Aalborg, hvor han samtidig lærte vinhandel hos købmand C.F. Krebs. – Etablerede 4.5.1852 boghandel i Middelfart, men havde den kun meget kort og drev samtidig Behrendts Gæstgiveri i Brogade. Middelfart var en færgeby dengang, Lillebæltsbroen endnu ikke bygget. – Stiftede sammen med sin efterfølger i boghandelen, N.H. Iversen Middelfart Handelsforening. – 1854-56 hotelejer i Grenå, rejste derefter til Aachen og lærte fotografering og nedsatte sig som fotograf i København med eneret til at fotografere på Thorvaldsens Museum. Overtog efter en længere rejse, 1859 P.S. Fogtmanns boghandel i Vejle og var samtidig fotograf. Boghandelen i Vejle afstod han igen i 1860. Fra 1865 fotograf i Odense og efter et mislykket eventyr med tidlig lystryk i USA fotograf på Strøget i København. Han døde på Fasangaarden i Frederiksberg Have 1890. – Gift 16.6.1846 med Adelgrunde (Gunda) Amalie Stricker (30.8.1824 - 18.12.1901) født i Hals, død i Stockholm, hvortil hun rejste kort efter sin mands død. Hun var datter af premierløjtnant i Søetaten, Christian Stricker og Elisabeth Møller. Faren deltog i engelsk krigstjeneste, blev taget til fange og sad 3 år på Kap, blev senere tilbudt toldembede, men valgte bestillingen som lodsoldermand i Hals. Moren datter af vinhandler Møller i Aalborg. – Deres yngste datter, Johanne (Jeanne) Henriette Marie Rye (f. 1851 i Middelfart) blev gift med den svenske fotograf Ernst Didring (f. 1868 i Stockholm). (Dolleris II m.fl.).


Forretninger