Til forsiden
Udskriv siden


Munksgaard, Ejnar

 (28.2.1890 - 6.1.1948) søn af graver Ole N. Munksgaard, Viborg og Kirstine Lauritzen. Kom som 14-årig i lære hos Niels Christensen, Viborg og var medhjælper hos denne 1909-12 og fortsatte derefter i udlandet hos Putze’s Nachfolger i München, C. Klincksieck, Paris, E. Frankfurter, Lausanne og Wettergren & Kerber, Göteborg. Indgik som 27-årig kompagniskab med den 12 år ældre Otto Levin i Nørrebros Boghandel, herefter Levin & Munksgaard. – Det var som forlægger, Ejnar Munksgaard slog sit navn fast. Hans særlige område var de internationale videnskabelige bøger og tidsskrifter, trykt på hovedsprogene og eksporteret viden om. Desuden facsimileudgaver af gamle håndskrifter, især de islandske, påbegyndt 1930.– Han skrev også selv, bl.a. artikler i fagtidsskrifter. – Hædret på mangfoldig vis, bl.a. var han æresmedlem af Det islandske litterære Selskab og æresdokter ved Islands Universitet. – Gift 23.12.1917 med kunstmaler Yelva Axilia Christensen (4.11.1888 -1947) datter af overassistent i Odense Peter Max Vilhelm Christensen og Yelva Axilia Løser. (Dolleris IV + Bogmarkedet 11/1992 + Dansk Biografisk Leksikon + Ove Tryde: “Danske Boghandlerbiografier (Gad,1947) + W. Munthe: “Et verdensforlag bygges op” (Oslo, 1948) m.m.)


Forretninger