Til forsiden
Udskriv siden


Arensbak Hansen, Christian Peter

(16.7.1897-25.11.1956) blev uddannet hos Aage Hansen i Silkeborg 1912-15 og var medhjælper i Vilhelm Priors Hofboghandel i København 1915-16, Th. Thrue, Århus 1916-17, E. Brummerstedt, Århus 1917-18, Gyldendalske Boghandel, Sortiment, Aalborg 1918-20 og Aage E. Holst, Århus 1920-25. Drev boghandel i Haderslev 1925-32, som han afstod til Fritz V. Münster og genetablerede sig i Odense ved overtagelse af GB-forhandler E. Pedersens forretning. – Gift 25.11.1922 med Marna Rydahl Petersen (31.3.1901 - 27.8.1968), der videreførte forretningen efter sin mands død. (Kilder: DBK 1955, der afviger noget fra Lene Andersens afskrift fra Forlæggerforeningens arkiv + VM + Vibeke Arensbak, 2004).


Forretninger