Til forsiden
Udskriv siden


Balleby, J.G.

(f.15.7.1864) var født i Struer, søn af snedkermester Niels Christian Balleby og Catharine Thomsen. Lærling og medhjælper hos Frederik Reimer, Aalborg 1883-87 efterfulgt af militærtjeneste ved Forplejningskorpset, men arbejdede samtidig hos Jens Møller i Helsingør. Derefter Engelsen & Schrøder, København 1888-91 og bestyrer af Johannes Neyes galanterivarer forretning i København, indtil han 1893 overtog forretningen i Lyngby, som han drev som sortimentsboghandel, papir-, tapet-, musik- og kunsthandel og havde tillige lejebibliotek. Fra 1898 var han repræsentant for tapetfabrikken Fiona i Faaborg. – Gift 5.5.1889 med Hansigne Poulsen (f. 8.110.1859 i Aalborg) datter af skomagermester Hans Poulsen og Frederikke Christine Brønderslev. (Dolleris I + II).


Forretninger