Til forsiden
Udskriv siden


Gravenhorst, Johannes

(15.4.1857-9.?.1932) var født i Løgstør Præstegård, søn af sognepræst Jørgen Chr. Gravenhorst og Julie Laurentzia Adolphine Ortmann, han var fætter til boghandler Cilius Gravenhorst i Randers. – 1872-74 volontør på By- og Herredskontoret i Faaborg, derefter lærling hos C.M. Nielsen, Stege 1874-77 og medhjælper hos Th. Gundestrup, Odense 1877-78, S. Rosenstand, Rudkøbing 1878-79, bestyrer af Lunds Boghandel i Grenaa 1879-82, hvorefter han etablerede sig i Lyngby. – Efter at have afstået forretningen til Balleby i 1893 slog han sig på magasinudgivelse. Fra 1889 Juletidende, der med forskellige lokaltitler spredtes i over 20.000 eksemplarer. Fra 1.10.1893 tillige et dansk-norsk modeblad, Moderne Verden, i samarbejde med boghandler Freydar Beyer i Christiania med kontor i begge lande. Senere rejsende for kunstforlaget Winkel & Magnussen og annonceagent for Illustreret Familiejournal m.m. – Medlem af bestyrelsen for Lyngby Arbejderforening og næstformand i Nordre Birks Handelsforening. – Gift 15.6.1883 med Anna Margrethe Laurentze Petersen (f. 6.9.1859 i Skive) datter af proprietær og ejer af gården "Nørkjær" ved Skive Hans Morten Qvistgaard Petersen og Anna Marie Cathrine Tørsleff. (Dolleris I + II).


Forretninger