Til forsiden
Udskriv siden


Gad, Henning

(28.7.1910 - 12.12.1989) søn af boghandler Lorentz Gad, Valby, og Mathilde Katharine Jensen. Blev efter realeksamen udlært hos Poul Hertz, København 1926-30 og var derefter medhjælper hos sin far til 1935. I 1936 hos Simkin, Marshall Ltd., London og dettes datterselskab F.& E. Stoneham Ltd., London, hos J.J. Heckenhauer i Tübingen og hos Andr. Fred. Høst & Søn, København 1937-39, Påbegyndte studieophold i Paris, men det måtte afbrydes pga. krigen. – Bliver medindehaver af sin fars boghandel i 1940 og driver den indtil ophør i 1975. – Modtog 1935 Den danske Boghandlermedhjælperforenings Rejselegat og deltog i et sortimentskursus i Leipzig sept. 1936. – Gift med Aase Solveig Gad f. Rostrup (29.8.1921 - 23.7.2007), der drev boghandelen videre efter sin mands død. Aase Solveig Gad var udlært hos Einar Harck 1941-45 og 1946-47 medhjælper hos Lorents Gad, et år i Norge, Norsk Bokimport 1946-47, Dansk Boghandleres Bogimport, Bumbus England 1948, I.H. Schultz og fast medhjælper hos Lorentz Gad fra 1958. (VM + FfA).


Forretninger