Til forsiden
Udskriv siden


Westermann, Knud Georg

(26.1.1923 - 1.5.2008) født i Rudkøbing. Efter realeksamen udlært 2 år i Andreas Brandts Boghandel, Rudkøbing, og 2 år hos Arnold Busck, København, hvor han fortsatte endnu to år som medhjælper. Et halvt år hos Fr. Müllers Publishers, London. Ansat hos sin onkel, Poul Westermann på Westermanns Forlag fra 1. okt. 1943 indtil han etablerede sig som boghandler i Kastrup. Boghandelen gik så godt, at han i 1967 startede endnu en forretning, Tårnby Boghandel. Ind i mellem aftjente han også to års værnepligt, en "spændende og udbytterig tid", og hjemsendtes med rang af løjtnant. – Bestyrelsesmedlem i Dansk Bogtjeneste og i Den danske Boghandlerforenings 7. kreds. Blev 1960 optaget i Kastrup Rotaryklub, hvis præsident han blev i 1992. – Foretog talrige rejser, 2 gange til de tidligere Dansk Vestindiske Øer, 5 gange til Grønland, 3 gange i Østen foruden Kenya og New York. (Egne oplysninger 2004)

Om årene på Westermanns Forlag fortalte han:
"Ingen i virksomheden havde før beskæftiget sig med bogfremstilling, så det blev indprentet alle, at et frisk initiativ var, hvad man ønskede – og ingen skulle føle sig mindre egnet til arbejdet på et forlag. Poul Westermann havde selv prøvet lidt af hvert i sin tilværelse – og han lovede, at alle ville få frie arbejdsforhold under ansvar. – Og forlaget fik en forrygende start; der blev produceret skønlitteratur, større og mindre bogværker – og mange i store oplag. Den nye bogforlægger havde virkelig ideer – og han havde mod til at gennemføre dem. – I bogfremstillingen kom jeg til at arbejde sammen med Adam Moltke. Han var en yderst tiltalende mand, som med charme og dygtighed lærte mig meget, som jeg aldrig vil kunne glemme. Den største opgave for forlaget blev udgivelsen af "Vore gamle Tropekolonier" – et pragtværk som virkelig var beundringsværdigt. Tegneren Ib Andersen blev sendt til Tranquebar – til Guldkysten og til de tidl. Dansk Vestindiske Øer. Og Mads Stage satte til slut sit præg på værket. – Arbejdet på "Tropekolonierne" blev imidlertid vanskeliggjort ved, at Adam Moltke måtte gå under jorden under besættelsen. Jeg fik derfor nok at gøre med at holde styr på trådene: Møder med forfattere, Bianco Lunos bogtrykkeri, klicheanstalt m.v. Især var møderne med værkets hovedredaktør, professor Johannes Brøndsted, en stor oplevelse, Mit forhold til Ib Andersen blev også et af lyspunkterne i denne tid. Det blev til adskillige hyggelige frokostmøder hos Nanna og Ib Andersen i Fredensborg – og jeg mærkede intet til et evt. misforhold mellem Ib Andersen og Poul Westermann – de respekterede hinanden, men så var også alt sagt. – Det var så beretningen om den mest spændende tid, jeg har haft med bøger og boghandel – jeg fik en kolossal oplevelse, mødte mange dejlige mennesker og min onkel Poul Westermann betroede mig en masse interessant arbejde, som jeg altid vil være ham dybt taknemmelig for." (Egne oplysninger, 2004).


Forretninger