Til forsiden
Udskriv siden


Nielsen, Niels Carl Emil

(14.3.1867 - 1.11.1928) var fra Århus, søn af skomagermester Jens Nielsen og Ane Kirstine Halling. Efter præliminæreksamen udlært og medhjælper hos Th. Thrue, Århus, hos S. Madsen & Co. og hos J. Chr. Petersen, begge København. Overtog 15.4.1894 sammen med August Tørsleff (1866-99) F. Rybner Petersens Boghandel, Århus. Tørsleff var udlært der; efter hans tidlige død fortsatte hans enke Lorenze f. Bense som passiv partner sammen med N.C.E. Nielsen, indtil forretningen 1.1.1904 blev overdraget til Emil Nielsen. N.C.E. Nielsen fortsatte dog som bestyrer for køber til 1. 4.1904, hvorefter han etablerede ny boghandel i Gentofte. – Gift 22.5.1899 med Laura Gunhilda Christiane Wissing (f. 2.4.1873) datter af garvermester i Århus Waldemar Wissing og Petrine Jensine Dyrhauge.


Forretninger