Til forsiden
Udskriv siden


Schou, Christian

(24.11.1864-2.3.1932) søn af boghandler og forlægger, Nygade 94, København. Ferdinand Andreas Valdemar Schou (1829-89) og Thora Nathalie Nissen. Udlært hos Marinus M. Schultz, Aalborg 1883 og medhjælper hos C. Ferslew & Co, Andr. Fr. Høst & Søn og V. Thaning & Appel, alle København. Var fra 1.1.1891 tilknyttet sin fars tidligere forlag, Andr. Schous Forlag, som han i 1898 overdrog til Alex. Brandt. Overtog 19.4.1900 F.C. Malta-Müllers Boghandel i Ringe på Fyn og i 1903 tillige Arnold Jacobs Bog- og Papirhandel i Ringe. Han fusionerede de to forretninger, som han i 1906 solgte til E.B. Steenstrup. Herefter overtog han S. Mindermannsikke rabatberettigede boghandel i Dragør. – Gift 1. gang med Emilie Hegelund (8.1.1870 -10.6.1910) født i Flade ved Frederikshavn, datter af kantor, lærer Jørgen Herman Hegelund og Sørine Birgitte Sørensen. – Gift 2. gang 28.4.1912 med Julie Charlotte Tine Schou (f. 14.7.1882 i Randers) datter af proprietær Johannes Buchwald og Trine Mønsted Petersen. Hun førte forretningen videre efter sin mands død. Sandsynligvis ejede de også ejendommen. (Dolleris III, IV, Dansk Boghandlertidende 11.3.1932).


Forretninger