Til forsiden
Udskriv siden


Schülein, Albert Viktor Michael

(16.2.1876-17.11.1960) søn af malermester i København Herman Schülein og Signe Rasmussen. Efter præliminæreksamen 1891 udlært hos Lehmann & Stage og medhjælper samme sted. Forretningsfører for Diakonissestiftelsens Depot og Forlag 1900-1911. – Gift 1.6.1907 med Ellen Margrethe Sahmel (f. 22.9.1878) datter af grosserer i silkevarer Carl Valdemar Sahmel, Frederiksberg, og Therese Bjørnestad. En dygtig og afholdt kollega, der virkede i branchen i næsten 60 år. (Boghandler Tidende 16.2.1946 + Dolleris IV + VM).


Forretninger