Til forsiden
Udskriv siden


Malta-Müller, F.C.

(f.9.3.1856 i Randers) søn af sognepræst på Falster Christian Malta-Müller og Anna Hedevig f. Müller, begge forældre ud af en gammel præsteslægt. Lærte købmandshandel i Saxkøbing (Chr. Kronmann) og bogbinderi i Nykøbing F (J.F. Nielsen) og etablerede sig som 23-årig med boghandel i Aarup på Fyn ved overtagelse af bogbinder Johannes Ravns forretning. Tre år efter (1882) solgte han og etablerede boghandel i Ringe, som han afhændede i 1900. 1903-07 drev han manufakturhandel på Østerbro i København, og 1907 åbnede han forretning i Ballerup. – Gift 1886 med Agathe Ludviga Spies (f. 3.7.1860 i Maribo) datter af medicinalrevisor m.m. Vilh. Th. Spies og Caroline Marie Charlotte Lorenz (søster til etatsråd, dr. Ludvig Lorenz, medlem af videnskabernes Selskab). (Dolleris III + IV).


Forretninger