Til forsiden
Udskriv siden


Viggo Stenbæks Boghandel

Tidligere navne: L.A. Jørgensens Boghandel, H.J. Tørsleff, Jul. F. Andersens Boghandel

Ophørt


Tegning 1962

Knud Jensens brevhoved 1950'erne

Slagelse Vejviser 1947

Viggo Stenbæks brevhoved

Annonce i Slagelse Vejviser 1913

H.J. Tørsleff Bog- og Papirhandel ca. 1908 (Slagelse Lokalarkiv)

H.J. Tørsleff Boghandel 1890'erne

H.J. Tørsleffs nyopførte boghandel 1869Stenbæk Bøger 1980

Adresse: Gl. Torv 6 (tidl. Gl. Torv »Ligefor den gamle Raadstue« og Skovsøgade)
By: Slagelse
Historie 

24.4.1855 etableres af L.A. Jørgensen (1830-1897) på Gl. Torv (matr. nr. 53).

senere flytter til Skovsøgade.

22.4.1862 overtages af H.J. Tørsleff (1838-1919).

1868-69 Tørsleff køber det gamle rådhus på Gl. Torv, river det ned og bygger ny ejendom, hvortil han flytter forretningen.

april 1912 Tørsleff fejrer 50-års jubilæum med stor fest på Hotel Postgaarden.

1.4.1914 overtages af Jul. F. Andersen (1889-1967) ansat siden 1912.

1920 forretningen ændrer navn til Jul. Andersens Boghandel.

1935-36 gennemgribende modernisering, bl.a. blev gulvene sænket til gadeniveau.

10.4.1939 forretningen solgt til Viggo Stenbæk (905-1964), der på det tidspunkt drev Slagelse Boghandel, som han solgte.

Firma herefter: Stenbæks Boghandel.

1944 Thorvald Helweg ansættes som førstemand. Dengang lå der tre boglader på Slagelses Gl. Torv, i nr. 2, 4 og 6. De andre var Demuths Boghandel og Skaarups Boghandel.

1.6.1952 overtages af Knud Jensen (1908-1997).

1954 Knud Jensen køber ejendommen af tidligere boghandler Jul. Andersen (Viggo Stenbæks forgænger) der stadig ejede den.

primo 1960 modernisering og udvidelse.

1980 boghandelen fejrer 125-års jubilæum bl.a. med udgivelse af den lille bog »Gammel Torv i Slagelse ved kaptajn H.K. Nielsen«. Forretningen har på det tidspunkt syv medarbejdere foruden boghandleren.

Knud Jensen udnævnes til »Årets Jesper« i Slagelse.

1.4.1985 boghandelen ophører efter 130 år minus 3 uger.

Lokalerne overtages af Ove Broholm, Slagelse Boghandel, der dog i 1995 flytter til Jernbanegade, fordi der ikke er mulighed for udvidelse på Gl. Torv.

 
Personer: