Til forsiden
Udskriv siden


Skagens Boghandel

Tidligere navne: Kay Glæsels Bog- Papir- og Kunsthandel

OphørtAdresse: Sct. Laurentii Vej 14 (nr. 25 nævnes også)
By: Skagen
Historie 

10.6.1919 etableres af Kay Glæsel (f. 1894) i kun 7 år gammel ejendom, Sct. Laurentii Vej 14, tegnet af arkitekt Ulrik Plesner.

okt. 1929 overtages af Ingeborg Højmark, der driver forretningen som B-boghandler og muligvis flytter den til Sct. Laurentii Vej 25.

1.11.1934 overtages af Erik Dam Krarup (f. 1909).

1946 ophører som boghandel.

Senere: Fru Baumanns Kunsthandel, men ved ikke, om der er i nr. 14 eller 25.

Ejendommen Sct. Laurentii Vej 14: »Huset (matr. nr. 239c) er opført 1912 som grundmuret og teglhængt hus efter tegninger af arkitekt Ulrik Plesner. Oprindelig var huset indrettet til to beboelser og en butik med udstillingslokale, Fru Baumanns Kunst og Kunstindustriudstilling.

Fra 1919-46 havde boghandler Kaj Glæsel og hans efterfølgere butik i huset. – Den omtalte butik er identisk med den, der i dag findes øst i huset, mens butikken mod vest først blev indrettet i 1939 af arkitekt Christen Justesen.« (1. Huse i Skagen 1-2 Fredningsstyrelsen 1981- 82. Bind 2 - Kappelborg og Østerby. Side 241).

 
Personer: