Til forsiden
Udskriv siden


C.A. Blankensteiners Eftf.

Tidligere navne: Blankensteiner & Søn

Søkaart- og Navigationshandel (tidl. Kunst & Galanterie samt Nürnberger-Stads)

Ophørt
Annonce 1882

Adresse: Esplanaden 48 (tidl. Amaliegade 43/Toldbodvejen 48 og før det Købmagergade 101 og 68 (gl. nr.) København K
By: København K
Historie 

17.12.1791 etableres på hjørnet af Købmagergade og Østergade (nr. 36) af Georg Blankensteiner (1753-1835). Sortiment: Kunst og galanterivarer samt Nürnbergerkram (legetøj m.m.).

1792 udgiver "Catalogus over forskiellige Landkort og Atlasser".

1801 flytter til Købmagergade 101 (i dag nr. 7).

1803 sælger nu også nautiske kort og navigationsinstrumenter og udgiver fortegnelse over danske og udenlandske søkort.

1806 adressen Købmagergade 101 ændres til St. Købmagergade 68. J.G. Blankensteiner står nu selv som ejer af ejendommen.

1819-22 H.C. Andersen kommer ofte i forretningen og køber bl.a. et dukketeater der. Det nævner han i erindringsbogen "Mit livs Eventyr".

1830’erne grundlæggerens søn Carl August Blankensteiner deltager også i forretningens drift, der skifter navn til Blankensteiner & Søn.

1835 Blankensteiner dør, forretningen videreføres af sønnen Carl August Blankensteiner (1809-70).

3.9.1839 antages som samhandelsberettiget boghandler af den nystiftede Boghandlerforening inden for specialerne ‘Land- Søkort og Søfartslitteratur'.

9.4.1842 C.A. Blankensteiner får borgerskab som Nürnberghandler.

18.3.1844 får privilegium af kongen, Christian 8., til at sælge søkort, nautiske Instrumenter, søfartsbøger og tabeller. Flytter til Toldbodvejen 48 (nuværende Esplanaden), hjørnet ved Amaliegade. Forretningen herefter Søkaart- og Navigationshandel.

10.9.1849 privilegiet stadfæstes af Frederik 7.

1859 Amaliegade/Tolbodvejen ændres til Amaliegade 43/Tolbodvej 36.

1.11.1860 overtages af grosserer T. Baagøe, herefter C.A. Blankensteiners Eftf.5.

12.1860 Baagøe antages som samhandelsberettiget boghandler.

12.3.1861 Baagøe sælger til August Busck (f. 1836). Antages 11.7.1865. Indehaver i 45 år.

1.1.1904 overtages af kaptajn Wm. Jensen (1846-1914).

1.12.1914 overtages af kaptajn Valdemar Bønnelycke (1867-1916) efter Wm. Jensens død. Mens han sejler, bestyres forretningen af kaptajn C.C. Petersen (?-1939).

30.10.1916 Valdemar Bønnelycke dør i Baltimore, USA. C.C. Petersen overtager i samarbejde med den tidligere ejers søn, skibskonstruktør Christian Bønnelycke (1891-1976).

1926 Amaliegade 43/Toldbodvej 48 ændres til Amaliegade 49/Toldbodvej 48.

1939 C.C. Petersen dør. Christian Bønnelycke viderefører forretningen alene.

17.12.1941 "Den i alle Søfartskredse kendte og ansete Blankensteiners Kortforretning, Toldbodvejen 48, København, kan den 17. December fejre sin 150-aarige Bestaaen."

1953 Tolbodvejen skifter navn til Esplanaden.

1957/58 forretningens største kunde, rederiet A.P. Møller, skifter søkortleverandør til Iver C. Weilbach & Co, København.

1976 Christian Bønnelycke dør.

2000 forretningen lukker muligvis omkring årtusindskiftet.

Johan Georg Blankensteiners tip-tip-tip-tip-tip oldebarn Michael Thor Blankensteiner etablerer i 2005 internethandelen Andando med gaveartikler og bøger. Flere af oversigtens oplysninger stammer fra ham.

 

 
Personer: