Til forsiden
Udskriv siden


Peter N. Andresen

Tidligere navne: F. Sørensens Boghandel

Ophørt
Pladehylster 1950'erne (foto: Jan Mikkelsen)Peter N. Andersens Boghandel 1969 (Museum Sønderjyllands Mediearkiv)

Adresse: Ramsherred 44 (tidl. Storetorv 6)
By: Aabenraa
Historie 

1802 etableres af bogbinder Schwensen.

7.5.1812 genetableres/videreføres som bogbinderi, forlagshandel og papirhandel af F. Sørensen (Dolleris).

1837 overtages af bogbinder Nicolai Sørensen (1810-87).

1844 bliver nu også boghandel.

28.5.1851 bliver samhandelsberettiget boghandel, men driver også forlag med skolebøger og udgiver bl.a. Meyer og Boesens Salmebog.

1859 boghandleren køber bladet Freja af sin svoger Fr. Fischer. Fremover redigeres bladet af sønnen Richard Sørensen.

1.1.1868 overtages af sønnen Fester Theodor Sørensen (1841-1914), firma F. Sørensen.

1874 Ricard Sørensen udvises af de tyske myndigheder som “missliebig”. Hans far sælger bladet til Dannevirkes udgiver H.R. Hjorth Lorenzen.

1.1.1907 overtages af sønnen Nicolai Christian Sørensen (f. 1871).

15.4.1924 overtages af Jens Frost.

1.2.1933 overtages af Peter N. Andresen (f. 1910) med broren Hans Richard Andresen (f. 1906) som kompagnon. Firmanavn Peter N. Andresen.

Forretningen fører foruden bøger, papir og foto fra 1938 også kontormaskiner og grammofoner. Efter Genforeningen 1920 øges de nationale aktiviteter, boghandelen markerer nationale begivenheder som fx. kronprins Frederik (9.) og prinsesse Ingrids bryllup i maj 1935 med markante vinduesudsmykninger.

1936 en uformel klub af yngre boghandlere og deres familier i området dannes. Foruden Andresen, Aabenraa er det Jefsens fra Tønder, Eilif Johansen, Toftlund og Heide Andersen, Ribe.

1938 får eneagentur på bøger fra svenske Åhlén och Åkerlund.

Hos naboen, Tyskland, er nazismen i anmarch, og de første illegale bøger om deres ugerninger begynder at dukke op, ofte tilsendt fra Zürich, hvortil mange tyske intellektuelle er flygtet.

1.2.1939 bogbinderværkstedet sælges fra til bogbindersvend Marius Mathiesen.

1940 Danmark besat – den tyske kommandatur holder kontor i en nabobygning til boghandelen, Storetorv 8. – Boghandelen arrangerer læsekredse.

Fra udenrigsministeriet kommer ofte lister over forbudte bøger – som det så er vigtigt at have godt lager af, da de ofte er meget efterspurgte.

1.11.1944 2 bevæbnede gestapomænd kommer ind i bogladen og spørger efter indehaveren, Peter N. Andresen, der imidlertid har held til at forsvinde ud af en bagdør. Han må herefter gå under jorden, først på Sjælland, senere flygter han via Bornholm til Sverige.

1947 ejendommen Storetorv 6 skal rives ned. Boghandleren og hans bror køber deres mors ejendom, Ramsherred 44/St. Pottergade 2 med henblik på flytning.

1948 ny stor fast kunde: Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

7.9.1949 bogladen åbner på den nye adresse (hvor indtil 1928 en anden Aabenraaboghandler holdt til: Bo Bojesen).

1.10.1959 udvider med Ramsherred 44B til papirvarer og kontorartikler.

1971 forretningens førstemand er interesseret i at overtage, men springer fra i sidste øjeblik. Så sælger de bogafdelingen til kollegaen Kock (tidl. Bo Bojesen).

15.1.1972 ophører som boghandel, men fortsætter med papir- og kotorartikler.

12.2.1973 ophører pga. sygdom – en af landsdelens ældste boglader lukker efter 171 år.

Medarbejdere bl.a.: Ejnar Nielsen, boghandler i Billund og Bent Ahrensbak, boghandler i Odense.

 

 

 

 
Personer: