Til forsiden
Udskriv siden


Lorenz Benedict

Ophørt
"Hans Thomissons Psalmebog" (1569) udgivet af Lorenz Benedict

By: København K
Historie 

Lorenz Benedict, der nok stammede fra Tyskland, kom – sammen med Hans Vingaard fra Stutgart – til at dominere den danske bogfremstilling og forlagsvirksomhed i anden halvdel af 1500-tallet. Benedict regnes for den betydeligste af de to. Han var især en stor bogæstetiker, hvis bøger hører til de smukkeste, der er trykt her i landet. Han stod i høj gunst hos Frederik II og opbyggede en stor bogvirksomhed med både religiøse og videnskabelige værker, bl.a. udgav han Tycho Brahes hovedværk "De nova et nullius aevi prius visa stella" (København, 1573). Bogen om den nye stjerne. Og "En astronomisk beskrivelse" (1594). Desuden Reformationstidens vigtigste salmebog og den eneste tilladte i Danmark og Norge, udarbejdet af sognepræst ved Vor Frue Kirke Hans Thomissøn i årene 1561-69 og udsendt som "Hans Thomissons Psalmebog" (1569). Melodierne hertil fulgte på tryk i Niels Jespersens "Gradual" (1573). Af bogens 269 salmer er flere af de endnu i dag brugte som Vor Gud han er så fast en borg, Krist stod op af døde, Julen har englelyd m.fl. (OA + Wikipedia).