Til forsiden
Udskriv siden


Vojens Boghandel

Tidligere navne: P.J. Schmidt A/S, Vojens Bøger og papir


Vojens Boghandel 2013 (Facebook)

P.J. Schmidt A/S

Trykkeriet 1977

Tegning 1959

50 års jubilæum 1952

Vestergade 4 malet af tysk soldat 1917Vojens Boghandel 2014 (Facebook)

Adresse: Rådhuscentret 23 (tidl. Vestergade 14 og Vestergade 4)
By: Vojens
Historie 

11.5.1902 etableres af Peter Jensen Schmidt (1876-1959), han opnåede tysk samhandelsberettigelse.

1914 fik tilladelse til at åbne kiosk på Vojens Banegård, der var toldsted, »et køkkenskab« med triviallitteratur, aviser og postkort og kvalitetsstemplet Königlicher & Kaiserlicher Bahnhofs-Buchhandel.

1918 erhvervede ejendom, Danmarksgade 8, og startede bogtrykkeri. Fik sin bror Johannes i Schleswig til at købe brugte maskiner for sig. Ansatte sydtyskeren Gregor Gerster, der var strandet i Vojens. Han var Schweitzerdege, dvs. lige god til at sætte og trykke. Trykkeriet fik efter Genforeningen fuldt op at gøre. Der blev ansat mange kvinder, for der manglede mænd efter 1.Verdenskrig.

1920 opnåede efter genforeningen dispensation og blev samhandelsberettiget dansk boghandler. Fungerede også nogle år som bankfilial af Nustrup Bank. Der skulle bl.a. veksles penge, tyske mark til danske kr.

5.10.1943 sønnen Ludwig O. Schmidt (f.1914, ansat siden 1930) blev medindehaver.

Firma omdannes til IS. Disponenter i boghandelen Holger Puggård og Folmer Hildebrandt.

21.11.1959 grundlæggeren P.J. Schmidt dør.

Ludwig køber ejendommen Vestergade 14, flytter boghandelen og udvider med kontorinventar og senere kontormaskiner.

2.7.1960 firmaet omdannes til A/S, P.J. Schmidt A/S.

1.4.1962 bliver Jørgen Folmer Hildebrandt ansat. Han bliver disponent i både bog- og papirafdelingen.

1967 bog- og papirhandel udvides til i alt 450 m2.

Vojens vælges af Jyllands Posten til »Årets By« efter forslag fra L.O. Schmidt.

1972 3. generation, sønnen Peter J. Schmidtbegynder i firmaet.

11.5.1977 fejrer 75-års jubilæum bl.a. med udgivelsen af Egnen omkring Vojens.

Der stiftes en erhvervsdrivende fond, P.J. Schmidt A/S.

1.1.1979 Peter J. Schmidt (f.1945) bliver leder af boghandelen

1986 P.J. Schmidt indvier ny afdeling for kontormøbler i Rådhuscentret. Hans kone Karen Schmidt står for den daglige ledelse. L.O. Schmidt overdrager alle sine aktier til fonden og trækker sig fra den daglige drift af virksomheden.

1992 afd. i Rådhuscentret udvides til 800 m2.

Marianne Friis f. Reinholdt bliver leder af boghandelen.

8.-11.5.2002 100-års jubilæet fejres bl.a. med udgivelse af jubilæumsbog, P.J. Schmidt 1902-2002.

Samme år overtages Modersmålet’s gamle trykkeri i Haderslev, og der er gennem årene sket mange andre udvidelser i trykkeriet og med kontormaskinerne, som dog ikke er medtaget i denne boghandlerhistorie. P.J. Schmidt i Vojens er et kæmpeforetagende.

23.9.2006 overtages af Gitte og Rico Andersen der også driver Hedensted Bøger og papir.

1.4.2010 overtages af Tina Kærgaard-Pedersen.

1.3.2013 skifter navn til Vojens Boghandel og skifter kædetilhørsforhold til Kon-tur.

1.10.2014 flytter til Rådhuscentret 23.

Medlem af Bøger og papir, derefter Kon-Tur.

 
Personer: