Til forsiden
Udskriv siden


Østergaard Bøger

Tidligere navne: Aug. F. Tams, Gyldendalske Boghandel, Aage Mogensens Boghandel

Ophørt


Aage Mogensens Boghandel 1926

Motiv fra brevpapir ca. 1947

Aage Mogensens Boghandel 1926Østergaard Bøger 1976 (Lokalhistorisk Afrkiv for Viborg Kommune)

Adresse: Sct. Mathias Gade 30 (tidl. Sct. Mathias Gade 38)
By: Viborg
Historie 

17.5.1917 etableres af Aug. F. Tams (1889 -1964), der også har papir en gros-firma.

1.1.1918 overdrager boghandelen til Gyldendal. Firma herefter Gyldendalske Boghandel v/Aug. F. Tams.

Aage Mogensen ansættes som 1. medhjælper og står for den daglige ledelse.

Tams bliver leder af Gyldendals kolportører i Jylland, men kolportørerne snyder ham, og 1923 forlader han bogbranchen.

1.7.1923 Aage Mogensen bliver bestyrer af forretningen, nu Gyldendalske Boghandel.

1.7.1925 Aage Mogensen (1894-1959) overtager og bliver samhandelsberettiget, firma herefter Aage Mogensens Boghandel – en af byens betydeligste, nabo til Viborgs anden fremtrædende boghandel, Jydsk Boghandel. Indfører kontosystem: Køb bøger for 100 kr. uden udbetaling, herefter 5 kr. pr. måned. Han markedsfører bøger under slogan som “Intet hjem uden bøger”.

Etablerer fotoafdeling med eget mørkekammer.

Udsender lokalhistorisk årsskrift “Jul i Viborg” 1928-31.

9.10.1959 Aage Mogensen dør, hans enke Gerda Mogensen (f. 1905) fører forretningen videre med Holger Østergaard som faglig leder.

1.1.1970 Holger Østergaard (1933-94) overtager.

1.1.1972 forretningen ændrer navn til Østergaard Bøger.

1.7.1975 forretningen fejrer 50-års jubilæum.

1.10.1976 flytter fra nr. 38 til nr. 30 i samme gade. Den gamle forretning er kommet i vejen for etableringen af et nyt butikscenter. Butikken i nr. 30, Byens Idébutik har hidtil været drevet af den kendte blomsterkunstner Tage Andersen, der nu overtager Kgl. hofleverandør Svend Schumanns forretning ved Kgs. Nytorv i København (P.E. Bendixen: “Byens lys – og ildsjæle” 1, 2004).

2.5.1991 boghandelen brænder.

3.5.1994 Holger Østergaard dør. Hans enke, Gurli Østergaard, sælger forretningen til Frits Kjær, der driver Kjærs Boghandel og Antikvariat, Sct. Mathias Gade 29 foruden 6 andre forretninger.

30.6.1994 bogladen ophører.

Knud Henry Sand (f. 1930), boghandlersøn fra Randers, stod i lære hos Aage Mogensen fra august 1947. Trods Mogensens ry for at være noget brysk, befandt han sig godt. I boghandelen mødte han brødrene Ringhof, Poul Ringhof (senere leder af Gyldendals børnebogsredaktion) blev lærling 1959, hvor lillebror Gert Ringhof (senere direktør i Gyldendal og medstifter af forlaget Lindhardt og Ringhof) samtidig begyndte som bud. De blev også hans svogre, da han giftede sig med deres lillesøster, der døde ganske ung. – Om tiden i Aage Mogensens boghandel fortæller Sand bl.a.: “Kundeindtrækket kunne blive helt Blichersk, når Aunsbjergmanden kom ridende til byen eller om vinteren stod på ski efter hesten, eller når kammerherreinden fra Tjele kom ind ved juletid, hvor alle børnene i hendes sogn skulle have julegaver, en blød pakke og en bog”.

 
Personer: