Til forsiden
Udskriv siden


Hans Vingaard

Ophørt


Bøger trykt af Hans VingaardHans Vingaard bomærke

By: Viborg
Historie 

der trods sit danskklingende navn stammede fra Stuttgart, kom sammen med Lorenz Benedict til at dominere den danske bogproduktion i anden halvdel af 1500-tallet, bl.a. under Reformationen. Han slog sig først ned i Viborg, hvor den danske del af Reformationen havde sit center. Her trykte og udgav han især skrifter af Hans Tavsen. Senere flyttede han til København, hvor han udgav skrifter af Peder Paladius, men som bogtrykker dog endnu kun mindre skrifter. Da Christian III skulle have trykt sin danske bibel, blev en bogtrykker fra Rostock tilkaldt. – Ikke desto mindre opbyggede Vingaard en stor bogvirksomhed og fik kgl. privilegium på at udsende danske postiller. – Han havde bogudsalg fra sin egen gård i København, men solgte også bøger fra våben- huset i en kirke i Malmø. Bogforretningerne i Malmø var hidtil blevet domineret af Christiern Pedersen, der havde et avanceret trykkeri med materiel indkøbt i Paris og Antwerben. Christier Pedersen udgav bl.a. skrifter af Luther, sin egen lægebog, en urtebog og flere folkebøger. Hans Vingaard kom til at overtage Pedersens trykkeri. Herefter udgav han bl.a. almanakker og specialiserede sig i store ligprædikerner, der var på mode på den tid. Fra 1574 var han universitetsbogtrykker og fremstillede disputatser og videnskabelige skrifter af folk som Niels Hemmingsen, Arild Huitfeldt, Anders Sørensen Vedel o.a. samt den smukke folioudgave af Frederikk II’s bibel i 1589. (OA).