Til forsiden
Udskriv siden


Johan Grøn Lund

OphørtBy: Thisted
Historie 

(f.1792 i Egersund i Norge, † 21.4.1860 i Thisted) søn af sognepræst i Egersund, Peter Ludvig Lund og Antoinette Faye. – Han var uddannet translatør og fik 4.4.1823 kgl. bevilling til at anlægge og drive bogtrykkeri i Thisted. Han udgav tidsskriftet Den Nord-Cimbriske Tilskuer 1824-31 og Thisted Amts Avis fra 1832 til sin død, fra 1858 sammen med sin søn, sproglærer og typograf Johan Ludvig Lund. Udgav desuden Alm. Hjælpebog eller: almennyttig Raadgiver for Borger, Landmand og Professionist, 1839. – Blev 19.9.1828 anerkendt som Mecklenborg-Schwerinsk Konsul og Handelsagent i Thisted og på Vestkysten af Jylland. Stod i forbindelse med københavnske forlæggere og var kommissionær for Boghandlerforeningen (= Forlæggerforeningen) ved dens stiftelse 1838, men har næppe haft større lager af bøger. (Dolleris I + Erslew: Forf.Lex II s. 168 + Suppl s. 256).