Til forsiden
Udskriv siden


Atheneum Academic Books

Tidligere navne: M.P. Madsens Boghandel, Levin & Munksgaard International Boghandel og Forlag, Ejnar Munksgaard international Forlag og Boghandel,, Atheneum International Boghandel

Ophørt


Anne Marie Helger i Atheneum 2012

Atheneum 2010

15 års jubilæum 1994 - Karen Jensen, Kirsten Saro og Sidsel Brun

Filosoffen Peter Thielst i Atheneum 1988

10 års jubilæum 1989

Annonce fra de første år som Atheneum

Personalet ved overtagelsen 1979

Munksgaards Boghandel

Tegning til annonce

Levin og Munksgaard 1926Atheneum 2011

Adresse: Nørregade 6 (tidl. Nørregade 4)
By: København K
Historie 

1.1.1874 etableres som antikvarboghandel af M.P. Madsen (1843-95).

8.3.1882 Madsen opnår rabatberettigelse som sortimentsboghandler.

14.3.1895 M.P. Madsen dør. Hans enke, Hanne Madsen (f. 1848) fortsætter forretningen med G. Torst (1847-1914) som bestyrer.

15.8.1916 overtages af A. Rechtwig (f.1865) og P.A. Munksgaard (f.1893).

28.2.1917 P.A. Munksgaard udtræder, firma fremdeles M.P. Madsens Boghandel.

1.3.1917 Ny kompagnon: Thorkild Tryde (f.1892). Boghandelen gennemgår en kostbar modernisering med specialfremstillede reoler, mahognimøbler, sandblæste vinduer, og elegant lyssætning 

1.8.1924 den store boghandel træder i likvidation (Politiken 1.8.1924) og overtages af Levin & Munksgaard, Boghandel og Forlag, v/Otto Levin (1878-1933) og Ejnar Munksgaard (1890-1948), etableret 1917 på Åboulevarden i København. Forlaget udvikler sig i rivende tempo med hovedsageligt videnskabelige udgivelser trykt på hovedsprogene. Det er især Ejnar Munksgaards fortjeneste. I disse år opbygger han et forlag, der får internationalt ry.

– Se også Nørrebros Boghandel under “København N”.

1926 Levin & Munksgaard genåbner antikvariat i tilknytning til boghandelen. Leder 1926-36: Volmer Rosenkilde (f.1908).

1.4.1930 Einar Munksgaard overtager Hage & Levin, Købmagergade 8.

1933 Frode Davids Thomsen (1916-2007) bliver lærling.

1.5.1934 Børge Heiring bliver ansat som medhjælper.

1938 Otto Levin dør. Firma herefter Ejnar Munksgaard international Forlag og Boghandel.

1942 fejrer 25-års jubilæum. Prokurist Grete Jacobsen (1901-1953) bliver underdirektør, men må flygte til Sverige under krigen. Efter hjemkomsten smuldrer samarbejdet.

april 1946 Grete Jakobsen nu gift Sjørslev, forlader forlaget og begynder på Rosenkilde og Bagger.

1948 Ejnar Munksgaard dør. Virksomheden videreføres af arvingerne med prokuristerne Børge Heiring, Erik Høeg og F. Davids-Thomsen. Senere dannes et interessentskab, der optager cand. polit. Paula Thorning Christensen. To år senere bliver det et aktieselskab med Thorning Christensen som hovedaktionær. Hun er formuende, men har ikke den store indsigt i faget.

1953 Frode Davids Thomsen hentes til forlaget Almquist & Wiksell i Sverige, der vil åbne boghandel med videnskabelig litteratur, hvor han bliver den dynamiske leder.

1955 forlag og boghandel overtages af M.K. Gudmundsen, der i forvejen driver Skandinavisk Bogforlag i Odense. Sortimentet bliver bredere, samtidig tilføres kapital. Som meddirektør udnævnes Børge Heiring.

1957 overtager tidsskriftet “Naturens Verden” og udvider abonnementsskaren fra 8000 til 12.000. Samtidig udvides listen over internationale, videnskabelige tidsskrifter, der bliver forlagets speciale.

1.5.1934 direktør Børge Heiring fejrer 25-års jubilæum.

1960 Oluf V. Møller bliver direktør efter nogle år som afdelingsleder. Skolebogsafdelingen udbygges betydeligt.

1962 Munksgaard deles i to: Forlag og Boghandel. Forlaget flytter til Prags Boulevard 47. Der indledes forhandling med Blackwell’s Scientific Publications Ltd. i Oxford om overtagelse.

Boghandelen moderniseres.

1964 Blackwell køber Munksgaard og direktør Per Saugman bliver formand for bestyrelsen. Oluf V. Møller fortsætter som adm. direktør og bliver i 1970 afløst af Joachim Malling. 

(Om forlagets historie se bl.a. Bogmarkedet 11/1992 og Den Store Danske Encyklopædi, bd. 13 side 498-499).

okt. 1964 Børge Heiring dør. Preben Reffs (f.1925) bliver chef og ansvarlig leder af boghandelen.

1966 Munksgaards tidsskrifts- og eksportafdeling flytter fra Prags Boulevard og underlægges boghandelen. Daglig leder heraf: Jørgen Vagn Jensen.

1974 Munksgaards bestyrelse ønsker en omlægning af boghandelens målgruppe, man vil forlade det akademiske miljø bl.a. i forbindelse med Københavns Universitets udflytning til Amager. Poul Henning Poulsen (f.1942) bliver ny leder af boghandelen. Preben Reffs bliver salgschef på Munksgaards Forlag. Tidsskriftsdelen overtages igen af forlaget.

1978 boghandelen sælges fra. Køber er forlægger Jørgen Lademann, der fem måneder senere tilbyder forretningens 15 medarbejdere, at de kan overtage den kvit og frit. Betænkningstid: Én time.

28.4.1979 medarbejderne siger ja. De får hver en aktie. Boghandelen skifter navn til Atheneum. Daglige ledere: Sidsel Brun (f.1949), Kirsten Saro og Rigmor Vinstrup .

1985 Kirsten Saro og Rigmor Vinstrup trækker sig fra ledelsen. ind kommer Karen Jensen (boghandler), der deler ledelsen med Sidsel Brun (direktør).

28.4.1989 boghandelen fejrer 10 års jubilæum som medarbejderejet (Bogmarkedet 17/1989).

(2001 Munksgaard som forlag eksisterer ikke mere. Aktiviteterne spredes). Bogladen Atheneum fortsætter på den gamle adresse.

2004 Atheneum fejrer 25-års jubilæum.

1.6.2006 Gyldendal overtager Atheneum.

1.5.2009 Anita Bringsberg bliver ny direktør

10.12.2009 SL Fonden overtager aktierne i boghandelen. Fonden (der oprindelig hed Samfundslitteratur og drev boglader ved Copenhagen Business School (Handelshøjskolen) og RUC, overtog 1.6.2009 aktiverne i Akademisk Boghandels 5 butikker + internetboghandel, der havde økonomiske problemer.

Direktør: Mogens Eliasson.

2010 Atheneum fusionerer med den tidligere Akademisk Boghandel i Studiestræde 3, som SL-Fonden overtog i 2009. Atheneum får derved tilført denne boghandels omsætning af bøger inden for jura og teologi – og Akademisk Boghandel får nye lokaler; efter at Københavns Universitet havde opsagt lejemålet i Studiestræde

3.1.6.2010 Ny chef for boghandelen: Jens Henrik Larsen (f.1964); Anita Bringsberg bliver souchef.

1.11.2014 forlader Mogens Eliasson posten som administrerende direktør for SL fonden. Ny administrerende direktør er Kenneth Golubov. Samtidig bliver forlaget Samfundslitteraturs forlagschef, Birgit Wrå udnævnt til forlagsdirektør og indgår i direktionen.

7.5.2015 meddeler SL fonden at Atheneum skal lukke med udgangen af oktober 2015.

2.7.2015 stiftes foreningen Atheneums Venner med det formål at arbejde for en videreførelse af Atheneum.

sept 2015 starter Atheneums Venner en indsamling af penge til at drive Atheneum videre.

16.10.2015 er der sidste åbningsdag.

Lærlinge eller medhjælpere i Preben Reffs tid bl.a.: Lene Måholm  (medhjælper – selvstændig skolebogsforlægger, Marianne Withen (lærling – forlagsrepræsentant, senere selvstændig boghandler på Godthåbsvej) og Troels Beck (lærling – underdirektør hos Arnold Busck).

 

 
Personer: