Til forsiden
Udskriv siden


H. Sindahl-Pedersens Eftf.

Ophørt


Vindue om atombomben 1947

Meddelelse 1939

Adresse: Gl. Kongevej 113 (senere Peter Bangsvej 76)
By: Frederiksberg
Historie 

21.2.1888 etableres af Olivia Gunst som papirhandel og lejebibliotek,

1.8.1900 overtages af Povl Hansen (1870-1918) der også etablerer boghandel.

Firma Frederiksberg Lejebibliothek, Bog-, Musik- og Papirhandel (Povl Hansen)

27.3.1918 overtages af Herluf Sindahl-Pedersen (1888-1939) efter Povl Hansens død.

1.9.1939 Sindahl-Pedersen dør efter længere tids sygdom. Hans enke Lilli Sindahl-Pedersen viderefører forretningen.

1.5.1941 dannes et interessentskab med deltagelse af enkefru Lilli Sindahl-Pedersen, Anker Salbøg (1911-86) og Knud Jørgensen (f. 1914) med sidstnævnte som leder.

Bogladen opretter en læsekreds, kendt som Bogklubben, med i storhedstiden over 11.000 medlemmer. Også boghandelens omfattende bogudsalg vakte opsigt.

1.1.1947 Salbøg og fru Sindahl-Petersen udtræder, og Knud Jørgensen fortsætter alene.

31.12.1974 H. Sindahl-Petersens Boghandel ophører, men genopstår:

17.2.1975 Knud Jørgensens søn Steen Jørgensen bliver antaget som boghandler.

11.9.1984 går i betalingsstandsning.

19.11.1984 bogladen genopstår atter, nu som kontantboghandel med ægteparret Kirsten og Steen Jørgensen som faglige ledere.

1.9.1988 flytter til Peter Bangsvej 76. Samtidig omdannes firmaet til ApS nu med Steen Jørgensen alene ved roret.

23.9.1994 ophører.

 

 
Personer: