Til forsiden
Udskriv siden


Frederiksberg Boghandel

Tidligere navne: H. Christensen & Søn, E. Fogt, Andersen & Wanting

Ophørt


Enevold Fogt's brevhoved

Andersen og Wanting logo

Logo 1960'erne

Det ser ud som H. Christensen også har ligget på Gl. Kongevej 85H. Christensen & Søn

Adresse: Gl. Kongevej 105
By: Frederiksberg
Historie 

17.9.1880 etableret af H. Christensen (1853-1926) som papirhandel og bogbinderi.

9.4.1884 bliver tillige samhandelsberettiget boghandler og driver på samme adresse Forretningstrykkeriet v/H. Christensen.

febr. 1918 sønnen Axel Vilh. Christensen (f. 1896) bliver prokurist. Medhjælper siden 1915.

17.9.1920 Axel Vilh. Christensen optages som associé, firma herefter H. Christensen & Søn.

1.5.1935 overtages af Enevold Fogt (1884-1963).

april 1939 overtages af E. Gerner Larsen og Poul Sylvest.

1.2.1940 Gerner Larsen udtræder – senere indehaver af Dansk Papirforsyning i Næstved.

1941 overtages af et A/S med Jeppe Vinten som bestyrer.

1.8.1943 overtages af Niels Chr. Andersen (1896-1968) og Olaf Wanting (f. 1897),firma Andersen & Wanting. De to har siden 1937 drevet papir en gros forretning på Gl. Kongevej 120, og en gros-virksomheden fortsætter også i det nye regi.

1.8.1949 N. Chr. A. fortsætter med bøger, OW udelukkende med papir.

15.1.1968 flytter til Frederiksberg Allé 52, hvor Aksel Andersen netop har lukket sin boghandel.

6.9.1968 ophører efter N. Chr. Andersens død.

 
Personer: