Til forsiden
Udskriv siden


Fremad af 1979

Tidligere navne: Fremad A/S, Bog- og Papirhandel, Fremad” A/S

Ophørt


Fremad 1943

Fremad 1962

Fremad Interiøre 1962

Fremads Forlag 1955. Det er Lars M. Olsen der peger.Fremad 1978

Adresse: Nørrebrogade 54 - senere Frederikssundsvej 168 (tidl. Frederiksborggade 33)
By: København N
Historie 

1.10.1912 det oprindelige »Fremad« etableres af Fællesudvalget for Socialdemokratisk Forbund på  Th. Staunings initiativ og med Martin Jensen (f. 1879) som bestyrer på hjørnet af Frederiksborggade og Nansensgade, København K.

Firma: Bog- og Papirhandelen »Fremad«.

Omfattede også forlag, kunst- og musikhandel.

13.12.1912 den officielle åbning med taler af bl.a. Stauning, der var bestyrelsesformand.

1.1.1918 Martin Jensen fratræder. Ledelsen af boghandelen overtages af Emil Deleuran (f. 1879).

1943 lokalerne bliver for trange, der er omkring 10 medarbejdere. man flytter til nyerhvervet ejendom, Nørrebrogade 54, der kan rumme såvel boghandelen som Forlaget Fremad.

1950 ny leder af boghandel og forlag: Lars M. Olsen (1905-62).

1962 forretningen fejrer 50-års jubilæum og beskæftiger nu 79 medarbejdere i boghandelen og på forlaget (Bogmarkedet 42 0kt./1962).

o. 1965 ny leder: Ib Lindén.

1.10.1975 Rita Petersen (f. 1938) bliver ny faglig leder.

1.10.1979 ny antagelse under navnet Fremad af 1979 A/S, stadig med Rita Petersen.

15.5.1986 ejendommen på Nørrebrogade opgives. Boghandelen flytter til Frederikssundsvej 168, Brønshøj og ender som lokalboghandel uden reel tilknytning til fagbevægelsen, mens forlaget får til huse på skiftende adresser i indre by og med skiftende ledelse, senest Niels Kølle. 

Mest kendte bogserie: Fremads Folkebibliotek.

Trods adskillelsen havde boghandel og forlag fortsat fælles ledelse.

1.1.1990 Rita Petersen overtager boghandelen som eneejer. Firma: Fremad Bog- og Papirhandel ApS.

1993 Gyldendal overtager forlaget Fremad.

1.10.2001 boghandelen lukker, en 89-årig epoke er slut – det sidste halve år har Rita Petersen været alene i forretningen. Genopstår som Brønshøj Bogcafé - se denne.

1.9.2008 dropper Gyldendal navnet Fremad, der er indgået i Rosinante & Co.

Om de første 30 år og om grundlaget for etableringen af "Fremad", se ‘København K’.

Litteratur

Ernst Christiansen: Fremad 1912-1937, 1937

Folmer Christensen: Fremad 50 år, 1962

Hans Hertel (red.) Fremad - arbejderbevægelsens forlag 1912-1987, 1987.

 

 
Personer: