Til forsiden
Udskriv siden


Academic Books i Universitetsparken

Tidligere navne: Naturfagsbogladen, Naturvidenskab – Sudhedsvidenskab – Tidsskrifter, Akademisk Boghandel - Biotek, Polyteknisk/NAT - Biocenter


Polyteknisk/NAT - Biocenter 2012

Polyteknisk/NAT - Biocenter 2012

Polyteknisk/NAT - Biocenter 2012

Polyteknisk/NAT - Biocenter 2012

Polyteknisk/NAT - Biocenter 2012

Akademisk Boghandel - Biotek

Akademisk Boghandel - Biotek

Naturfagsbogladen

Indgang til Naturfagsbogladen

NaturfagsbogladenAcademic Books i Universitetsparken 2019

Adresse: Ole Maaløes Vej 5 (tidl. Universitetsparken 13, København Ø),
By: København N
Historie 

1.9.1970 Den studenterdrevne Bogladen ved Rigshospitalet (senere Panumbogladen) åbner endnu en studenterboghandel, Naturfagsbogladen, i midlertidige lokaler på Institut for Zoofysiologi, det senere August Krogh Institut. De to boglader organiseres i en erhvervsdrivende fond, Universitetsbogladen. Fonden ledes af en bestyrelse med repræsentanter for studenterorganisationerne, professorer, amanuenser og lærerforeningerne med Hans Jespersen (f. 1931) som direktør. Åbningen af den nye boghandel sker i forbindelse med naturfagenes udflytning til Universitetsparken i Nørre Allé. Ved åbningen udstilles især bøger om datalogi. Københavns Universitets rektor, Mogens Fog, holder tale. Til stede er også formanden for bogladens forretningsudvalg, stud. med. Peter W. Jepsen.

1971 Elin Holst bliver ansat – til 1984.

1.1.1986 Søren Nisted (f. 1947) bliver faglig leder.

3.9.1987 Henrik Larsen bliver direktør for fonden Universitetsbogladen.

1.11.1988 Elin Holst (f. 1947) bliver ny faglig leder.

1.2.2000 ny faglig leder: Ingrid Beijk (f. 1960).

1.12.2000 Peter Langford (f. 1954) bliver ny direktør for fonden Universitetsbogladen.

1.12.2005 Carsten Schmidt bliver ny direktør for fonden.

2006 Der holdes uofficielle drøftelser mellem Universitetsbogladen, Akademisk Boghandel og  Odontologisk Boghandel om en fusion.

1.8.2006 Carsten Schmidt forlader direktørposten. Ny direktør Michael Topsøe-Jensen fra Akademisk Boghandel Fond (der driver boglader ved Københavns Universitet) med det formål at få fusionen i stand.

sept. 2006 Odontologisk Boghandel forlader fusionsplanerne.

1.1.2007 Akademisk Boghandel Fond fusionerer med Universitetsbogladens Fond og driver herefter 5 boglader ved Københavns Universitet med Michael Topsøe-Jensen som direktør og Laura Wiedemann som butikschef for alle fem butikker.

1.3.2007 forretningen flytter til nye lokaler i det nyopførte Biocenter på Ole Maaløes Vej og åbner en stor forretning i to etager under navnet Akademisk Boghandel – Biotek

nov. 2008 Ingrid Beijk stopper og butikschef Laura Wiedemann overtager den daglige ledelse af Både Akademisk Boghandel – Biotek og Akademisk Boghandel – Sundhed Samfund.

dec. 2008 der indledes forhandlinger med SL fonden om en fusion af Akademisk Boghandel og SL books (det tidligere Samfundslitteratur, der bl.a. driver studenterboglader ved Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København) og på RUC).

27.1.2009 Akademisk Boghandel går i betalingsstandsning. 1.5.2009 som et led i reorganiseringen af Akademisk Boghandel Fond lukkes Akademisk Boghandel – Biotek og aktiviteterne overføres til Akademisk Boghandel – Panum.

1.6.2009 SL Fonden overtager aktiverne i Akademisk Boghandels 4 tilbageværende butikker + internetboghandel. Direktør: Mogens Eliasson.

1.8.09 Polyteknisk Boghandel åbner boghandel på Biocenteret for at servicere de naturvidenskabelige studerende på Københavns Universitet. Anne Bæklund og Ingrid Beijk der i flere år har været ansat i Akademisk Boghandel samme sted, står for den daglige kontakt til undervisere, studerende og andre kunder.

30.6.2019 lukker.

1.8.2019 genåbner - nu med Academic Books som ejer.

 
Personer: