Til forsiden
Udskriv siden


Miloske Boghandel

- se også Hempel, Vilh. Larsen og A.Busck)

Ophørt


Vestergade med Miloske Boghandel (Odense Stadsarkiv)

Milos personale 1898Miloske Boghandel 1898

Adresse: Vestergade 41
By: Odense
Historie 

1748 etableres af J.F. Milo (1717-83).

1783 overtages af sønnen F.W. Milo (1759-1844), firma: F.W. Milo.

1844 overtages af sønnen Johan Milo (1788-1861), firma: J. Milo.

1860 overtages af 4. generation, sønnen H.C.A. Milo (1819-1881), firma: Milo’ske Boghandel. Han ombygger de gamle ejendomme i Vestergade og indretter en stor, ny boglade.

1873 125-års jubilæum med indstiftelse af flere legater til i alt 24.000 kr. (et kæmpebeløb)

jan. 1882 ved H.C.A. Milos død overgik firmaet til hans brodersøn Carl Christian Milo (1851-1930).

1898 150-års jubilæum. Stor fest i Odense med afsyngelse af en kantate af Andreas Dolleris og udgivelse af et rigt illustreret festskrift, "Huset Milo 1748-1898". Chr. Milo holdt samme år fest på herregården Hesbjerg for sine kolleger i Provindsboghandlerforeningen, der overrakte ham et album med fotografier af alle foreningens medlemmer samt prospekter fra danske byer. (Festskriftet nævnes ofte af Dolleris).

1913 den økonomiske situation forværret, Milo sælger herregården Hesbjerg 1914. Erik Milo (f. 1886) optages som medejer.

1916 slægtens gamle gård i Vestergade sælges.

1.11.1922 boghandel og trykkeri overtages af Hempelske Bog- og Papirhandel v/J.N. Dreyer og A. Weishaupt.

Sidste år: Carl C h r. Milos økonomiske forhold forværredes med årene, skrev Viggo Madsen. I november 1913 så han sig nødsaget til at afhænde herregården Hesbjerg. Køber var baron Mogens Holck, søn af lensbaron Holck, Holckenhavn. Den til gården hørende Ubberup kirke indgik ikke i salget. I 1916 solgtes slægtens gamle gård i Vestergade og i november 1922 både bogtrykkeri og boghandel, som Hempelske Boghandel overtog. "Det gamle Miloske Etablissements saga var ude." (Dansk Boghandlertidende 9.1.1931 og Dansk Biografisk Leks., Nord. Bogh.t. 1913)

(Kilder: Dolleris: Den danske Provindsboghandels Historie 1800-1915, Dolleris I-IV, Forlæggerforeningens arkiv, Ove Tryde: Danske Boghandlerbiografier, Gad 1947, Viggo Madsens upublicerede optegnelser).

Litteratur: Camilius Nyrop: "Huset Milo 1748-1898", 1898.

 
Personer: