Til forsiden
Udskriv siden


Hempelske Bog- og Papirhandel (Hempels Boghjørne)

Tidligere navne: Hempelske Bog- og Papirhandel

(del af Arnold Busck Boghandel, Odense – se denne)

Ophørt


Aase og Arne Weishaupt 1971

Logo 1969

Hempel 1961 (fynskebilleder.dk)

Børnebogsafdelingen 1947

Hempelske Boghandel 1946

Hempelske Boghandel maj 1945 (Odense Stadsarkiv)

Hempelske Boghandel 1941

Interiøre 1918

Hempelske Boghandel 1909 (til venstre i billedet)

Interiøre 1909

Hempelske Boghandel, Vestrergade 27, 1898 (Odense Stadsarkiv)Boghjørnet

Adresse: Jernbanegade 12 (Jernbanegade 11 og Vestergade 27 - samme ejendom)
By: Odense
Historie 

Bogtrykker L.N. Faber, der også drev boghandel tilbage i 1700-tallet, solgte til 22-årige Søren Hempel i 1797.

3.1.1797 bogladen etableres i Vestergade 27 af Søren Hempel (1775-1844) ved overtagelse af L.N. Faber’s Fyens Stifts Adressekontor og den dertil knyttede avis “Fyens Kongelige allernaadigst privilegerede Adressecomptoirs Aviser”, derefter kaldet “Hempels Avis”, senere “Fyens Stiftstidende”. Der hører bogtrykkeri til og et ret omfattende bogsalg. Købet sker i kompagniskab med Johannes B. Lidenfels.

1798 Lidenfels trækker sig fra kompagniskabet. Virksomheden herefter Hempelske Boghandel og Forlag. Avisen udgiver Søren Hempel selv.

1832 J.F. Helm Petersen knyttes til firmaet. Han gifter sig i 1834 med Søren Hempels datter Frederikke Hempel.

1842 svigersønnen J.F. Helm Petersen (1810-70) overtager boghandelen og driver den videre som Den Hempelske Boghandling eller Den Hempelske Bog- og Papirhandel i Odense, efterhånden en af de (eller den) betydeligste boghandlere i provinsen.

12.1.1844 Søren Hempel dør. Sønnen, M.C. Hempel (1799-1861) overtager bogtrykkeriet og “Fyens Stiftstidende”.

Odense har på dette tidspunkt 10.000 indbyggere og tre boglader.

21.2.1857 sammen med københavner-kollegerne M.H. Bing, F.V. Hegel, B.S. Langhoff og Th. Lind stifter J.F. Helm Petersen “Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter”.

9.6.1870 J.F. Helm Petersen dør. Forretningen videreføres af hans søn S.F. Helm Petersen (1838-97) der altså er barnebarn af Søren Hempel.

Odense har nu 17.000 indbyggere og 6 boglader.

1875 H. Hagerup, København overtager ekspeditionen af Det Hempelske Forlags bøger.

1.1.1885 svigersønnen J.A. Flensborg indtræder som associé, men det bliver kun kort.

1.1.1887 etatsråd J.C. Dreyer overtager forretningen. Han havde allerede tidligere, som svigersøn af M.C. Hempel, overtaget “Adresseavisen”, “Fyens Stiftstidende” og bogtrykkeriet og forener

således atter de to dele af virksomheden, som blev skilt efter Søren Hempels død.

1894 sønnen Nicolai Johan Dreyer (1864-1938) overtager boghandelen.

Odense har nu 33.000 indbyggere og 7 boglader.

2.3.1899 forlaget sælges til H. Hagerup, og Det Hempelske Forlag ophører.

17.12.1919 Nicolai J. Dreyer optager Johannes Weishaupt (1887-1975) som associé. Han har været i forretningen siden 1902.

1922 overtager Milo’ske Boghandel og forlag.

23.7.1938 Nicolai Dreyer dør og Johannes Weishaupt bliver eneindehaver.

1947 150-års jubilæum. Johs. Weishaupt skriver mindebog.

1.1.1955 Arne Weishaupt bliver medindehaver.

1.7.1967 Arne Weishaupt (f. 1925) eneindehaver.

15.8.1971 Arne Weishaupt overtager den 95-årige Vilh. Larsens Boghandel,

Jernbanegade 12 og ændrer dens navn til Boghjørnet.

1973 de to boglader fusioneres til Hempels Boghjørne, Jernbanegade 12.

1.11.1975 Johannes Weishaupt dør, 88 år gl.

1.10.1977 Arne Weishaupt trækker sig tilbage. Ole Steen Jørgensen (f. 1944) overtager og viderefører.

1.11.1990 bogladen overtages af Arnold Busck og sammenlægges med Land & Djelbo v/Poul Tonni Harder. De to boglader drives af Busck og P.T. Harder 50/50 og flytter til Vestergade 82. Nyt firmanavn: Arnold Busck Odense.

Medarbejdere: 

To unge boghandlermedhjælpere fra Hempelske Boghandel, Jørgen Grabow Hansen og Hans Chr. Poul Nielsen, blev arresteret af tyskerne under besættelsen, fordi de var i besiddelse af forbudte bøger, bl.a. Wendell Wilkies "En verden". De sad halvandet år i Neuengammen, men kom hjem med de svenske (hvide) busser i krigens sidste år og deltog som frihedskæmpere i Livjægerkorpset i de sidste uger. Andre: Hanne Godskesen (f. 23.4.1924) udlært hos Kuhlmann i Holbæk, medhjælper hos Bernhard E. Klein, Frederiksberg og elev på Provinsboghandlerfagskolen. Hos Hempel fra 1953 – Else Birgitte Jespersen (f. 30.5.1933) uddannet i Mikkelsens Boghandel i Borris 1950-54, derefter medhjælper i Colbergs Boghandel i Rønne. Hos Hempel fra 1955. (DBK 1955 og Dolleris).

Litteratur: J. Lauritzen: "Tilbageblik på Fyens Stiftstidendes første Aarhundrede", 1872 + Søren Hempel: "Politiske Dagbøger", redigeret af Hakon Müller, 1946 + Johs Weishaupt: "Den gamle Boglade", 1947 (omslag tegnet af Hans Munk - senere boghandler i Kolding).

 
Personer: