Til forsiden
Udskriv siden


Otto B. Wroblewski

Ophørt


Interiøre 1989

Wroblewski 1913

Reklametegning af forretningen på NytorvAnnonce omkring 1860

Adresse: Nytorv 19 (tidl. St. Købmagergade 17, Nytorv 11 og Nytorv 27)
By: København K
Historie 

14.5.1858 Otto B. Wroblewski (1827-1907) etablerer bog- og papirhandel samt forlag på St. Købmagergade 17, København, efter at have drevet boghandel i Roskilde 1.5.1853 - 15.4.1858.

1861-63 Konstitueres som stempelpapirforvalter for Kongeriget.

1.1.1862 Forretningen overgår til udelukkende at være forlag – til 14.10.1882.

1.4.1863 Forretningen flytter til Nytorv 11 (ved Brolæggerstræde) og får forhandling af stempelpapir. De hidtidige lokaler overtages af Chr. Falkenberg– se denne.

15.10.1872 Forretningen flytter til Nytorv 27 (Søren Kierkegaards tidl. ejendom).

11.12.1877 Otto B. Wroblewski køber ejendommen Nytorv 19 og indretter en elegant butik her.

14.10.1882 Forretningen bliver igen både boghandel og forlag.

13.11.1886 Sønnen Otto Wroblewski (1860-1921) optages som kompagnon.

1.4.1889 Otto Wroblewski overtager for egen regning forhandlingen af stempelpapir.

1.5.1903 Otto B. Wroblewski fejrer 50-års jubilæum som selvstændig boghandler.

11.4.1907 Otto B. Wroblewski dør. Sønnen Otto Wroblewski bliver herefter eneindehaver.

1.3.1919 Sønnesønnen Paul Wroblewski (1892-1979) bliver medindehaver. Han har fra 1.4.1914 været lærling og medhjælper.

11.3.1921 Otto Wroblewski dør. Paul Wroblewski bliver eneindehaver allerede som 29-årig.

1.5.1953 Boghandelen fejrer 100-års jubilæum og udsender jubilæumsbogen "For Hundrede Aar siden".

1.11.1971 4. generation, Ivan Otto Wroblewski (f. 1928), bliver medindehaver efter at have medvirket i firmaet fra 1.1.1953.

1.5.1978 Boghandelen fejrer 125-års jubilæum under stor festivitas og udsender bogen »Dokumentskatten«.

19.11.1979 Paul Wroblewski dør.

22.1.1980 Ivan Otto Wroblewski bliver eneindehaver.

1.1.1990 Peter Brandt ansættes med henblik på et glidende generationsskifte, som dog opgives.

1.1.1995 Boghandelen sælges til Forlaget Thomson, der udgiver juridiske bøger og som indretter kontorer i bygningen. Thomson er en del af den verdensomspændende canadiske koncern, The Thomson Corporation.

31.10.1996 Ivan Wroblewski fratræder, og Thomson ansætter Peter Brandt som daglig leder af boghandelen.

30.6.2001 Thomson har i nogen tid forsøgt at sælge den smukke forretning med intakt inventar fra 1878, men desværre uden held, og en af Københavns traditionsrige gamle forretninger må lukke efter 148 år.

Litteratur: Otto B. Wroblewski: "Ti Aar i C.A. Reitzels Boglade", 1889 + Otto B. Wroblewski: Fem Aar i Roskilde", 1917 + Otto B. Wroblewski: "Om Boghandelen i *Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901 + Otto B. Wroblewski (red. Mogens  Lebech): "For hundrede aar siden", 1953 + Poul Holst: "En forlagsboghandler og hans virksomhed", 2001.

 
Personer: