Til forsiden
Udskriv siden


Iver C. Weilbach & Co. A/S

Søkort m.m.


Logo

Annonce ca. 1960

Adresse: Tolbodgade 35
By: København K
Historie 

1755 etableres af 29-årige Iver Jensen Borger, der nedsætter sig som flag-, sejl- og kompasmager i København. Borger havde forinden tilbragt godt tre år ombord på Ostindiefareren "Nellebladet" på en rejse til den danske tropekoloni Trankebar i Indien.

1751-54. "Nellebladet" bliver forretningens logo og er det stadig.

Konkurrencen er hård, men forretningen erobrer en fremtrædende position.

Dansk søfart har gode tider.

1799 Borger dør, forretningen videreføres af hans svigersøn Johan Philip Weilbach.

1807 krigen med England og tabet af flåden sætter en stopper for søfartens gode tider, men Weilbach rider stormen af.

1887 forretningen deles mellem de to brødre Iver C. Weilbach (der overtager kompasmagerforretningen) og Johannes Sophus Vilhelm Weilbach (flag- og sejlmageriet). Den teknologiske udvikling favoriserer kompasforretningen.

1908 da Iver C. Weilbach ingen børn har optager han ledende medarbejder, kaptajn Knud Prahl som kompagnon.

1921 Iver C. Weilbach dør, og siden har Weilbach været ledet af forhenværende navigatører, som har bragt vigtige maritime erfaringer med sig i land.

1920’erne Direktør Carl Sølver skaffer virksomheden et dansk agentur for salg af søkort over alle farvande. Et forretningsområde der vokser stærkt efter 2 verdenskrig.

Weilbach påbegynder udsendelsen af 2 maritime årbøger, Nautisk Almanak og Fiskeriårbogen.

1970’erne Weilbach begynder udviklingen af et maritimt forlag med maritime opslagsværker og lærebøger m.m.

1961 De ledende medarbejdere har historisk været ejere af virksomheden, men i 1961 overgår en del af aktiekapitalen til Weilbachs Fond.

2005 Siden 2005 har fonden være eneejer af det nu 250-årige Weilbach.

Kilde: René Taudal Poulsen: Historien om Weilbach og Det blå Danmark (Weilbach, 2008).

 
Personer: