Til forsiden
Udskriv siden


Wahlske Boghandel (E. Skouboe)

Tidligere navne: Wahlske Boghandling (Milo)

OphørtAdresse: Værnedamsvej 79 B (Tidl. Vesterbro 48 og 47 A, Gråbrødre Torv 118 = Uhlfeldts Plads 118 = Trompetergangen 118)
By: København K
Historie 

1789 nordmanden N.A. Wahl løser borgerskab som lærredshandler i København, Store Helligstræde 144.

1797 flytter til Trompetergangen 110 (strædet fra Løvstrøde til Skindergade).

1808 flytter til Trompetergangen 118.

1812   N.A. Wahl, der siden 1802 (måske før) sideløbende har været fuldmægtig på Gyldendal, løser borgerskab som boghandler.

7.5.1822 overtages af svigersønnen Jacob Fr. Milo (1795-1865), der siden 1818 har drevet bogbinderi i København. Fortsætter som bogbinder ved siden af boghandelen.

1.1.1823 indgår kontrakt med sin bror, forlagsboghandler Johan Milo, Odense om fællesdrift af deres to forretninger m.h.t. gevinst og tab. Omfatter også et lejebibliotek, oprettet i Odense med 942 numre.

18.1.1837 rabatberettiget ved Boghandlerforeningens stiftelse.

4.7.1837 Milo optages som medlem af foreningen sammen med N. Colding, P.W. Olsen og J.H. Schultz (allerede 8.3.) Fremover er de 4 medunderskrivere sammen med de oprindelige 9 stiftere.

1.12.1841 overdrager pga. svigtende helbred forretningen til E. Skouboe (1813-1860).

13.1.1842 Schouboe rabatberettiget. Drev sortimentsboghandel og forlagsvirksomhed og var selv forfatter – under pseudonym.

21.7.1847 får tilladelse til at overdrage sin boghandel til forlægger Emm. Reé (1825-.1859), men købet kommer ikke i stand. Rée*) etablerer sig senere på Vesterbro 29.

1852 hovedagent for Danmark for Udvandrings-ekspeditioner i Hamburg.

1858 ophæver boghandelen og sælger forlaget til F.H. Eibe.

*)  NB! Der er to Emmanuel Rée, denne (f. 1825), og forlagsboghandler og rejsebureaudirektør Emmanuel Rée (f. 1845), begge fra Århus

 
Personer: